Financial reports

Delårsrapport april-juni 2017 Svenska Aerogel Holding AB

August 23, 2017
Väsentliga händelser april-juni - 80 nya kunder efter European Coatings Show. 3 nya patentansökningar registrerade. Genombrottsorder; den första kommersiella ordern. Deltagande på mässor/ konferenser i Kin...
>Read more

ÅRSREDOVISNING 2016 – SVENSKA AEROGEL HOLDING AB (PUBL)

May 24, 2017
Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB (publ) sin årsredovisning på www.aerogel.se 
>Read more

Delårsrapport jan – mars 2017 Svenska Aerogel Holding AB

May 17, 2017
Väsentliga händelser jan-mars Europapatent beviljat - Gasfiltrering Avtal med IMCD – återförsäljning i Norden, Baltikum Avtal med NOVCOAT – återförsäljning i Central- och Sydeuropa Avtal med DRY TECH – ...
>Read more

Bokslutskommuniké 2016: Ökade intäkter från försäljning av testmaterial

March 9, 2017
–Svenska Aerogel redovisar för helåret 2016 en minskning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,6 miljoner kronor jämfört med 9,7 miljoner 2015. Resultatet var -13,0 m...
>Read more