Blue heart image

Svenska Aerogels emission kraftigt övertecknad

-  Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare, både befintliga och nytillkomna, för det fortsatta förtroendet vi fått. Vi ser tydligt att det vi kan åstadkomma med vår innovation i form av hållbara lösningar för industriella slutprodukter ligger helt rätt i tiden, och det tror vi har bidragit starkt till det stora intresse som finns för att investera i Svenska Aerogel. Hållbarhet är ett ledord i vår organisation och det globala behovet för hållbara lösningar är fortsatt drivkraften för Svenska Aerogel.

loggo

Quartzene - vad är det?

Ett av världens lättaste mest isolerande material. Quartzene är en svensk innovation  för industriell tillverkning av effektivare hållbara produkter

Global expansion i utvalda segment

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene bidrar med effekter i en slutprodukt och i de flesta fall får kunden flera effekter i en och samma lösning. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; att minska vikten i en slutprodukt och ersätta plast.  Användningsområdena är oändliga och för att fokusera har Svenska Aerogel valt fyra segment där det finns förutsättningar för ett kommersiellt genombrott i större skala. 

Läs mer>

2020-talet är här och vi ligger rätt i tiden

”Ny teknik och nya material präglar varje tidsålder och det senaste decenniet har vi sett bland annat elbilsboomen och självkörande bilar. 5G är på ingång och vi ser kopplingar mellan robotar och AI som skapar nya visioner. Materialinnovationer skapar paradigmer – och här ligger värdet i Quartzene. Svenska Aerogel är med och skapar morgondagens material.”

Läs mer>

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Professor Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling. 

Läs mer>

Pressmeddelanden

Arkiv>

Intressant om oss

Arkiv>

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET

Läs mer>

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019 publicerades den 9 mars 2020.

Läs rapporten>

Finansiell kalender

25 februari, 2021
30 april, 2021

Alla händelser>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.