Investering i snabb uppbyggnad av organisationen

Idag är Svenska Aerogel representerade i Europa, Kina, Taiwan, Sydkorea, Indien och Nordamerika. Bolagets gener kommer från forskningen, men för att accelerera försäljningen kommer alla utvecklingsresurser att satsas på kund- applikationer, och Svenska Aerogel kommer att behöva förstärka sitt kunnande inom respektive applikation för att bättre förstå men också ge understöd till Bolagets kunder för snabbare framgång.

För att vara relevant som leverantör behöver Svenska Aerogel bygga en organisation som har såväl kapacitet som kapabilitet att möta marknadens krav. Bolaget vänder sig till kunder som har höga krav på Bolagets produkter, men där samtidigt kraven på leveransförmåga, kvalitetsstyrning och dokumentation är självklara och inte förhandlingsbara.

Svenska Aerogels produkter fokuserar på att vara världsledande inom miljönytta, och Bolaget har en lika stark ambition när det gäller att säkerställa att till verkningen håller högsta klass med minimal miljöpåverkan. Bolaget kommer att behöva förstärka organisationen även inom detta område.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.