Så drivs marknaden – utmaningar och risker

Det som driver marknaden för termiskt isolerande ytskikt är behovet av energibesparing. Isolerande ytskikt kan stå för en stor del av energibesparingen i exempelvis industriella tillämpningar.

Den amerikanska miljömyndigheten US Environmental Protection Agency (EPA) reglerar utsläppsnivåerna i dieselmotorer. För att klara kravet på ökad effektivitet krävs att man vid tillverkning av nya dieselmotorer använder termiskt isolerande ytskikt.

Traditionella isoleringsmaterial som skum och mineralull används ofta för att isolera utvändiga rör och maskindelar. Problemet med dem är att om isoleringsmaterialet blir blött så kan isoleringsförmågan påverkas negativt samt att underliggande metall rostar. Ett termiskt isolerande ytskikt är ofta ett attraktivt alternativ då det är lätt att applicera, påverkas inte av väta och ger ett gott rostskydd.

De stora utmaningarna för termiskt isolerande ytskikt är

  1. förbättra isolerförmågan. I dag isolerar i de flesta fall traditionella isoleringsmaterial bättre,
  2. lägre pris. I dag är kostnaden ofta för hög i relation till traditionella isoleringsmaterial och
  3. det är hård konkurrens från traditionella isoleringsmaterial som redan är väletablerade.

För att bryta konkurrensen behövs bättre teknisk prestanda i kombination med lägre pris, vilket Svenska Aerogels lösning Quartzene tillför.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.