Våra affärsområden

Under 2016 påbörjades arbetet på bred front med att få ut Quartzene för test i kundapplikationer. Återkopplingen från kunder har varit mycket positiv, men också visat på att det krävs ett fokuserat utvecklingsarbete hos kunderna för att kunna integrera Quartzene i sina produkter och dra nytta av dess fulla potential. Svenska Aerogel har satsat på att bygga upp applikations- kunskap inom organisationen, så att relevant teknisk support kan ges till kundprojekten.

Quartzene är en materialplattform bestående av olika varianter optimerade mot tilltänkta applikationsområden. Svenska Aerogels flexibla tillverkningsprocess medger att Quartzene kan erbjudas i både hydrofil (vattenabsorberande) och hydrofob (vattenavstötande) form, och möjligheten att dopa in (kemiskt modifiera) Quartzene är en stark konkurrensfördel jämfört med andra aerogeler.

Mångsidigheten i Quartzene öppnar upp för ett stort antal kvalificerade tillämpningar. Bolaget fokuserar på att få ett kommersiellt genombrott i större skala och samarbetar idag med kunder inom fyra användningsområden:

• Färg och ytskikt

• Termisk isolering (isolering kyla och värme)

• Filtrering av gaser och vätskor

• Tryckbarhet

 

Dela

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.