Filtrering av gaser och vätskor

Inom affärsområdet för filtrering av gaser och vätskor pågår förberedelser för en bredare marknadsintroduktion.

Ett exempel på hur Quartzene kan användas är att absorbera etylengas. En gas som gör att frukt och grönt mognar snabbare och helt enkelt ruttnar, något som kostar livsmedelsbranschen och enskilda konsumenter stora summor. För att bromsa förruttnelseprocessen är det dessutom vanligt att frukt och grönt besprutas, något som är skadligt både för miljö och hälsa. Svenska Aerogel samarbetar här tillsammans med den stora turkiska vitvaruproducenten Arçelik. Här pågår utveckling av vitvaror där Quartzene används för att filtrera bort etylen från luften i deras kylskåp. Detta gör att hållbarheten på frukt och grönt kommer att förlängas rejält.

Tekniken är också applicerbar på större kylanläggningar, i exempelvis livsmedelsbutiker. Ett utvärderingsprojekt startar 2019 med Äppelriket Österlen och Partnerskap Alnarp för att se om etylenabsorberande Quartzene kan förlänga lagringstiden ytterligare i Äppelrikets s.k. ULOs, dvs. stora lagringskammare för äpplen under ”Ultra Low Oxygen” atmosfär.

Ett annat användningsområde skapas av att Quartzene inte är brännbart till skillnad från filtermedier baserade på aktivt kol. Genom den flexibilitet som processen erbjuder, så kan filtermedier av Quartzene skräddarsys för att omhänderta olika typer av gasformiga luftföroreningar, till exempel svavelföroreningar, kväveoxider, formaldehyd med mera. Tillsammans med Svenska Miljöinstitutet (IVL) så tas nu filtreringslösningar fram för lättflyktiga gaser, speciellt formaldehyd samt etylen.

De flesta filtreringsapplikationerna kräver att Quartzene kan erbjudas i formen av granuler eller pellets. Absorptionen i Quartzene kommer av den porösa strukturen, och det är viktigt att strukturen i materialet bibehålls vid efterbearbetning till granuler eller pellets, så att maximal funktionalitet kan uppnås.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.