Tryckbarhet

Ytterligare ett användningsområde för Quartzene växte till sig under andra kvartalet 2017. Det handlar om tryckbarheten på papper. Svenska Aerogel har tillsammans med det svenska forskningsinstitutet Rise (en sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT) och tre större pappers- och massaföretag drivit projektet.

Genom att lägga in Quartzene i bestrykningssmeten som sedan papperet bestryks med uppnås ett skarpare tryck samt att torktiden för bläcket minskar vilket ger en bättre produktivitet för tryckaren. Under 2018 har flera globalt verksamma koncerner inom tryckpapper och kartong inlett systematiska utvärderingar, och resultaten bekräftar slutsatserna från RISE-projektet.

Tekniken är så lovande att patent har sökts och godkänts. Under första halvåret 2019 kommer Bolaget att kunna fastslå om Quartzene har rätt egenskapsprofil till rätt pris.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.