Ledande befattningshavare

Innehav per den 22 april 2022.

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör

Född: 1970
Utbildning: Bsc 1994, Magister utbildning 1995 , IFL 2006, IMD 2011
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Svenska Aerogel sedan 2018
Tidigare erfarenheter: VD Sandvik Mining and Construction Sverige AB, VP and Head of Distribution Services, Sandvik Mining and Sandvik Construction, Service-, produkt- och försäljningschef i olika omgångar och omfattningar, Sandvik Mining and Construction och Svedala Industri 1995 – 2007
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Sandvik Mining and Construction Norge AS, Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd

Aktie- och optionsinnehav: 3 900 466 aktier. 1 194 624 optioner.

Olof Esgård
CFO

Född: 1976
Utbildning: Ekonomprogrammet Högskolan Dalarna
Huvudsaklig sysselsättning: CFO Svenska Aerogel sedan 2020
Tidigare erfarenheter: CFO Åkerströms Björbo AB, CEO Allgon Communication (Tianjin), CFO Östberg Group AB, Kontorschef PwC, Kontorschef LRF Konsult

Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Allgon Communication (Tianjin), Enventus AB, Suxess ERV AB, Ostberg Americas, Ostberg India, Ostberg Polska, Ostberg Italy, Ostberg UK.

Aktier- och optionsinnehav: 375 000 aktier. 300 000 optioner.

Pernilla Ståhle
Utvecklingschef

Född: 1973
Utbildning: MSc Materials, MBA
Huvudsaklig sysselsättning: Utvecklingschef Svenska Aerogel sedan 2021
Tidigare erfarenheter: R&D Director samt som Director Product Management & Product Development på BillerudKorsnäs. R&D Director Tikkurila (Alcro Beckers) Sweden samt ansvarig för utveckling av all utomhusfärg i Tikkurila koncernen. PMO ansvarig på Cederroth International (idag Orkla), Produktionstekniker på ABB i Ludvika. 
Övriga aktiva uppdrag: -
Tidigare styrelseuppdrag: RISE Bioekonomis Forskningsstyrelse, Intressentföreningen Packforsk Styrelse, Treeseach Styrelse

Aktier- och optionsinnehav: 20 300 aktier. 200 000 optioner.

Joakim Wanner
Sales Director

Född: 1973
Utbildning: Kemiteknik KTH  
Huvudsaklig sysselsättning: Sales Director Svenska Aerogel sedan 2022
Tidigare erfarenheter: Säljare Wacker Kemi AB, Industrial Solutions Norden och Baltikum
Övriga aktiva uppdrag: -

Aktier- och optionsinnehav: 20 000 aktier.

SVENSKA AEROGEL AB