Ledande befattningshavare

Innehav per 9 sept 2021.

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör

Född: 1970
Utbildning: Bsc 1994, Magister utbildning 1995 , IFL 2006, IMD 2011
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Svenska Aerogel sedan 2018
Tidigare erfarenheter: VD Sandvik Mining and Construction Sverige AB, VP and Head of Distribution Services, Sandvik Mining and Sandvik Construction, Service-, produkt- och försäljningschef i olika omgångar och omfattningar, Sandvik Mining and Construction och Svedala Industri 1995 – 2007
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Sandvik Mining and Construction Norge AS, Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd

Aktier- och optionsinnehav:1 721 970 aktier. 847 505 optioner.

Olof Esgård
CFO

Född: 1976
Utbildning:  Ekonomprogrammet Högskolan Dalarna
Huvudsaklig sysselsättning: CFO Svenska Aerogel sedan 2020
Tidigare erfarenheter: CFO Åkerströms Björbo AB, CEO Allgon Communication (Tianjin), CFO Östberg Group AB, Kontorschef PwC, Kontorschef LRF Konsult

Övriga aktiva uppdrag:  –
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Allgon Communication (Tianjin), Enventus AB, Suxess ERV AB, Ostberg Americas, Ostberg India, Ostberg Polska, Ostberg Italy, Ostberg UK.

Aktier- och optionsinnehav: 200 000 aktier. 275 000 optioner.

Nestor Wallberg
Produktionschef

Född: 1964
Utbildning: Utbildad Armé Major med flera militära högskolor. PA utbildning vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Produktionschef Svenska Aerogel sedan 2018
Tidigare erfarenheter: Officer Svenska Armén 1986-2000. Produktionsledning, LEAF AB (Läkerol) 2001-2006. Produktionschef, Ericsson AB 2006-2008. Leankoordinator och Underhållschef, Sandvik AB 2008-2013. VD Gästrike Räddningstjänst 2013-2018
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: –

Aktier- och optionsinnehav: 120 000 aktier. 175 000 optioner.

Marco Mayor
Försäljningschef

Född:  1978
Utbildning:  BSc Kemiteknik på KTH
Huvudsaklig sysselsättning: Försäljningschef Svenska Aerogel sedan 2020
Tidigare erfarenheter: Beckers Industrial Coatings - Labingenjör, projektchef och DSM Coating Resins Key Account Manager

Övriga aktiva uppdrag:  Inget

Aktier- och optionsinnehav: 44 572 aktier. 141 521 optioner.

Pernilla Ståhle
Utvecklingschef

Född: 1973
Utbildning: MSc Materials, MBA
Huvudsaklig sysselsättning: Utvecklingschef Svenska Aerogel sedan 2021
Tidigare erfarenheter: R&D Director samt som Director Product Management & Product Development på BillerudKorsnäs. R&D Director Tikkurila (Alcro Beckers) Sweden samt ansvarig för utveckling av all utomhusfärg i Tikkurila koncernen. PMO ansvarig på Cederroth International (idag Orkla), Produktionstekniker på ABB i Ludvika. 
Övriga aktiva uppdrag: -
Tidigare styrelseuppdrag: RISE Bioekonomis Forskningsstyrelse, Intressentföreningen Packforsk Styrelse, Treeseach Styrelse

Aktier- och optionsinnehav: 5 000 aktier, 200 000 optioner

SVENSKA AEROGEL AB