Revisor

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med adress Box 1343, 801 38 Gävle, med Annika Wedin som huvudansvarig.

Revisionsfirman med ansvarig revisor valdes vid extra bolagsstämma 26 september 2016.

  • Annika Wedin
  • Auktoriserad revisor, medlem av FAR
  • Född: 1961

SVENSKA AEROGEL AB