Revisor

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med adress Box 179, 751 04 Uppsala, med Lars Kylberg som huvudansvarig.

Revisionsfirman valdes vid extra bolagsstämma 26 september 2016. Ansvarig revisor valdes vid årsstämma 27 maj 2022.

  • Lars Kylberg
  • Auktoriserad revisor
  • Född: 1969

SVENSKA AEROGEL AB