Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. En av ledamöterna ska utses till styrelseordförande. På årsstämma den 11 juni 2019 omvaldes Christer Sjöström, Erik Olsson och Mårten Hellberg. Per Nordberg och Angelika Adamski godkändes som nya ledamöter enligt valberedningens förslag.  Till styrelsens ordförande valdes Per Nordberg. 

Samtliga styrelseledamöter, förutom Christer Sjöström, är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets tidigare ledning.

Innehav per den 4 juni 2019.

Per Nordberg
Styrelseordförande

Född: 1956
Utbildning: CivEk HHS, MBA IMD
Huvudsaklig sysselsättning: Vd och styrelseledamot Executive Management Consulting AB, Ordf, ledamot, Sen Advisor, i såväl not som icke not bolag
Tidigare erfarenheter: Chairman/Founder Executive Management Consulting , VVD CFO Sandvik, CEO Fouriertransform, CFO Nasdaq, Group Treasurer AstraZeneca Plc, CFO Atlas Copco
Övriga aktiva uppdrag: Chairman RentalCare, Ledamot SALK.
Tidigare erfarenhet: AP 1, Sandvik Europe, Powercell, Alelion Batteries, Inixide , Scibase, diverse styrelseuppdrag i AstraZeneca och Atlas Copco.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Angelica Adamski
Styrelseledamot

Född: 1956
Utbildning: Stockholms universitet, SSE Executive Education (tidigare ILF), Stockholm samt IMD, Lausanne, Schweiz
Huvudsaklig sysselsättning: CEO Chromafora AB
Tidigare erfarenheter: Bankdirektör i Nordea med särskilt ansvar för Östeuropa och CIS 1990-1997, VD i Scania Credit, Ryssland samt Sydafrika 1998-2002, Chefsrepresentant för Société Générale 2002-2003, VD i Siemens Financial Services (Afrika) 2003-2006 samt VD och globalt ansvarig för Sandvik Credit gruppen 2007-2017. Uppdrag inom Eltel Networks under 2018.
Övriga aktiva uppdrag: Välgörenhetsorganisationer i Afrika sedan 1998
Tidigare erfarenhet: Inom såväl Scania, Siemens som Sandvik grupperna samt olika handelskammare i främjandet av handelsrelationerna mellan Sverige och de öst- och centraleuropeiska länderna.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Mårten Hellberg
Styrelseledamot

Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör Molekylär bioteknik, Uppsala universitet; Fil. kand. Ekonomi Stockholms universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD och medgrundare till materialteknikbolaget OrganoClick AB (publ) som är listat på NASDAQ First North. Mårten har varit VD sedan starten 2006. OrganoClick tillverkar cellulosabaserade material och tekniker för att behandla cellulosamaterial för att göra dem vattenavvisande, flamskyddade, rötskyddade och starkare. OrganoClick har blivit utsett till ett av Sveriges snabbaste teknikbolag under ett flertal år och omsatte 75 miljoner kr 2017.
Tidigare erfarenheter: Flerfaldig svensk mästare i kanot och med i svenska landslaget 1997-2008 och Olympialaget 2002-2008.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Erik Olsson
Ledamot

Född: 1961
Utbildning: M.Sc Luleå Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Personlig rådgivare till CEO och styrelser i ett antal större bolag avseende i huvudsak Strategi, Organisation AI, Operationell effektivitet, Innovationer, Investeringar, Inköp och logistik
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar i Pöyry Management Consulting Oy, Stora Enso Pulp, SCA, Sveaskog, Norske Skog samt grundat och utvecklat bolag i USA samt Europa.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Christer Sjöström
Styrelseledamot

Född: 1944
Utbildning: B.Sc, Stockholms universitet. Dr. Eng. Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Prof Ch Sjöström Consultancy AB och Svenska Aerogel AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande för Svenska Aerogel Holding AB (publ) och Svenska Aerogel AB.
Aktieinnehav i Svenska Aerogel: 2 158 105 aktier (privat och via bolag).

Dela

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.