Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. En av ledamöterna ska utses till styrelseordförande. På årsstämma den 27 maj 2022 omvaldes Per Nordberg, Mårten Hellberg, Chatarina Schneider, Petra Einarsson och Jim Wennerlid. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Nordberg. 

Innehav per den 22 april 2022.

Per Nordberg
Styrelseordförande sedan 2019-06-11

Född: 1956

Utbildning: CivEk HHS, MBA IMD

Huvudsaklig sysselsättning: Vd och styrelseledamot Executive Management Consulting AB, Ordf, ledamot, Sen Advisor, i såväl not som icke not bolag
Tidigare erfarenheter: Chairman/Founder Executive Management Consulting, VVD CFO Sandvik, CEO Fouriertransform, CFO Nasdaq, Group Treasurer AstraZeneca Plc, CFO Atlas Copco

Övriga aktiva uppdrag: Chairman RentalCare, Ledamot SALK.

Tidigare erfarenhet: AP 1, Sandvik Europe, Powercell, Alelion Batteries, Inixide, Scibase, diverse styrelseuppdrag i AstraZeneca och Atlas Copco.

Aktie- och optionsinnehav: 56 197 aktier

Per Nordberg är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets tidigare ledning eller i förhållande till större aktieägare.

Mårten Hellberg
Styrelseledamot sedan 2018-06-11

Född: 1980

Utbildning: Civilingenjör Molekylär bioteknik, Uppsala universitet; Fil. kand. Ekonomi Stockholms universitet

Huvudsaklig sysselsättning: VD och medgrundare till materialteknikbolaget OrganoClick AB (publ) som är listat på NASDAQ First North. Mårten har varit VD sedan starten 2006. OrganoClick tillverkar cellulosabaserade material och tekniker för att behandla cellulosamaterial för att göra dem vattenavvisande, flamskyddade, rötskyddade och starkare. OrganoClick har blivit utsett till ett av Sveriges snabbaste teknikbolag under ett flertal år och omsatte 75 miljoner kr 2017.

Tidigare erfarenheter: Flerfaldig svensk mästare i kanot och med i svenska landslaget 1997-2008 och Olympialaget 2002-2008.

Aktie- och optionsinnehav: 150 000 aktier.

Mårten Hellberg är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets tidigare ledning eller i förhållande till större aktieägare.

Chatarina Schneider
Ledamot sedan 2020-06-10

Född: 1963

Utbildning: Kemist, Linköpings Universitet

Huvudsaklig sysselsättning: VD i AmphoChem AB och Pemco Additives AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Jovitech Invest AB. Ledamot i AmphoChem AB.Pemco Additives AB. I‐Tech AB.BoTo Förvaltning AB. Dive Madhouse AB

Tidigare erfarenhet: Chatarina Schneider har arbetat mer än två decennier för kemikoncernen AkzoNobel och har i olika ledande positioner lett multikulturella team inom affärsledning, marknadsföring och försäljning. Hon har också varit stationerad i Asien i 3 år ansvarig för affärsverksamhet inom Akzo Nobel.

Aktie- och optionsinnehav: 108 000 aktier.

Chatarina Schneider är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets tidigare ledning eller i förhållande till större aktieägare.

Petra Einarsson
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1967

Utbildning: BSc  Business and Economics Uppsala  Universitet

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseledamot i SSAB, sedan 2014, Alimak Group, sedan 2020 och Scandinavian Biogas sedan 2021. 

Övriga aktiva uppdrag: -

Tidigare erfarenhet:  Petra har varit vd och koncernchef på BillerudKorsnäs och har mer än 20 års erfarenhet från Sandvik i olika chefsbefattningar däribland affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology och medlem i Sandvik ABs koncernledning. Ordförande för Industriarbetsgivarna, vice ordförande på Jernkontoret och medlem i verksamhetsstyrelsen på Svenskt Näringsliv.

Aktie- och optionsinnehav: -

Petra Einarsson är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets tidigare ledning eller i förhållande till större aktieägare.

Jim Wennerlid
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1973

Utbildning: MBA Internationell Marknadsföring Mälardalens Högskola, Fil Kand i Applied System Science Mälardalens Högskola, CMA

Huvudsaklig sysselsättning: Franchise Controller CSS EMEA at Johnson & Johnson, Zürich, Schweiz  

Övriga aktiva uppdrag: -
Tidigare erfarenhet: De senaste 15 åren har Jim Wennerlid arbetat i olika strategiska och operativa ledarroller inom Johnson & Johnson. Jim har varit ansvarig för flertalet kommersiella start-ups, turn-arounds och expansioner. Har varit stationerad Asien såväl som USA. Tidigare erfarenhet från Tetra Pak.

Aktie- och optionsinnehav: 5 102 888 aktier och 300 000 optioner

Jim Wennerlid är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets tidigare ledning eller i förhållande till större aktieägare.

Dela

SVENSKA AEROGEL AB