Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. En av ledamöterna ska utses till styrelseordförande. På årsstämma den 10 juni 2020 omvaldes Per Nordberg, Angelica Adamski, Erik Olsson och Mårten Hellberg. Chatarina Schneider godkändes som ny ledamot enligt valberedningens förslag.  Till styrelsens ordförande omvaldes Per Nordberg. 

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets tidigare ledning.

Innehav per den 4 juni 2020.

Per Nordberg
Styrelseordförande sedan 2019-06-11

Född: 1956
Utbildning: CivEk HHS, MBA IMD
Huvudsaklig sysselsättning: Vd och styrelseledamot Executive Management Consulting AB, Ordf, ledamot, Sen Advisor, i såväl not som icke not bolag
Tidigare erfarenheter: Chairman/Founder Executive Management Consulting , VVD CFO Sandvik, CEO Fouriertransform, CFO Nasdaq, Group Treasurer AstraZeneca Plc, CFO Atlas Copco
Övriga aktiva uppdrag: Chairman RentalCare, Ledamot SALK.
Tidigare erfarenhet: AP 1, Sandvik Europe, Powercell, Alelion Batteries, Inixide , Scibase, diverse styrelseuppdrag i AstraZeneca och Atlas Copco.

Aktie- och optionsinnehav: 32 782 aktier

Angelica Adamski
Styrelseledamot sedan 2019-06-11

Född: 1957
Utbildning: Stockholms universitet, SSE Executive Education (tidigare ILF), Stockholm samt IMD, Lausanne, Schweiz
Huvudsaklig sysselsättning: CEO Chromafora AB
Tidigare erfarenheter: Bankdirektör i Nordea med särskilt ansvar för Östeuropa och CIS 1990-1997, VD i Scania Credit, Ryssland samt Sydafrika 1998-2002, Chefsrepresentant för Société Générale 2002-2003, VD i Siemens Financial Services (Afrika) 2003-2006 samt VD och globalt ansvarig för Sandvik Credit gruppen 2007-2017. Uppdrag inom Eltel Networks under 2018.
Övriga aktiva uppdrag: Välgörenhetsorganisationer i Afrika sedan 1998
Tidigare erfarenhet: Inom såväl Scania, Siemens som Sandvik grupperna samt olika handelskammare i främjandet av handelsrelationerna mellan Sverige och de öst- och centraleuropeiska länderna.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Mårten Hellberg
Styrelseledamot sedan 2018-06-11

Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör Molekylär bioteknik, Uppsala universitet; Fil. kand. Ekonomi Stockholms universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD och medgrundare till materialteknikbolaget OrganoClick AB (publ) som är listat på NASDAQ First North. Mårten har varit VD sedan starten 2006. OrganoClick tillverkar cellulosabaserade material och tekniker för att behandla cellulosamaterial för att göra dem vattenavvisande, flamskyddade, rötskyddade och starkare. OrganoClick har blivit utsett till ett av Sveriges snabbaste teknikbolag under ett flertal år och omsatte 75 miljoner kr 2017.
Tidigare erfarenheter: Flerfaldig svensk mästare i kanot och med i svenska landslaget 1997-2008 och Olympialaget 2002-2008.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Erik Olsson
Ledamot sedan 2018-06-11

Född: 1961
Utbildning: M.Sc Luleå Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Personlig rådgivare till CEO och styrelser i ett antal större bolag avseende i huvudsak Strategi, Organisation AI, Operationell effektivitet, Innovationer, Investeringar, Inköp och logistik
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar i Pöyry Management Consulting Oy, Stora Enso Pulp, SCA, Sveaskog, Norske Skog samt grundat och utvecklat bolag i USA samt Europa.

Aktie- och optionsinnehav: Inget

Chatarina Schneider
Ledamot sedan 2020-06-10

Född: 1963
Utbildning: Kemist, Linköpings Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD i AmphoChem AB och Pemco Additives AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Jovitech Invest AB. Ledamot i AmphoChem AB.Pemco Additives AB. I‐Tech AB.BoTo Förvaltning AB. Dive Madhouse AB
Tidigare erfarenhet:Chatarina Schneider har arbetat mer än två decennier för kemikoncernen AkzoNobel och har i olika ledande positioner lett multikulturella team inom affärsledning, marknadsföring och försäljning. Hon har också varit stationerad i Asien i 3 år ansvarig för affärsverksamhet inom Akzo Nobel.

Aktie- och optionsinnehav: 108 000 aktier.

Dela

SVENSKA AEROGEL AB