WWF Climate solver 2011 award to Svenska Aerogel
October 19, 2011

Laddstolpar för elbilar och supereffektiv isolering är några av nyheterna på WWFs årliga lista över svenska klimatinnovationer – Climate Solver 2011. Lösningarna har stora möjligheter att bli exportsuccéer som kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp både internationellt och i Sverige.

– De företag som presenteras är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning. Vi vill visa på den bredd som finns på marknaden redan idag. Tekniken är inte problemet. För att kunna förverkliga klimatlösningarna fullt ut krävs kraftfulla insatser från både näringsliv och politiker, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

– Företagen fungerar som ambassadörer och visar vägen mot det lågfossila samhället. Med rätt villkor kan enbart de här klimatinnovationerna om tio år bidra med minskade utsläpp på drygt 150 miljoner ton per år, vilket motsvarar drygt 2,5 gånger de samlade svenska klimatutsläppen, säger Magnus Emfel, ansvarig för WWFs klimatinnovationsarbete.

Fyra svenska klimatföretag som utvecklat innovationslösningar är årets nyheter på WWFs lista över klimatlösningar – Climate Solvers:

  • Svenska Aerogel i Gävle har tagit fram och patenterat en konkurrenskraftig produktionsmetod för ett supereffektivt isoleringsmaterial – aerogel – som bara kräver 20 procent av volymen.
  • SEEC i Stockholm har utvecklat ett system för att lagra energi i berggrunden som gör att till exempel soluppvärmt vatten kan användas på vintern.
  • Climacheck Sweden i Nacka utanför Stockholm, har utvecklat ett analysverktyg för att mäta och förbättra effektiviteten i luftkonditioneringsanläggningar och kylsystem. De svarar idag för en stor del av den totala elanvändningen i världen.
  • Chargestorm i Norrköping har utvecklat intelligenta laddningsstationer för elbilar som är anpassade för lokala kraftnät. De bidrar till att vi snabbare kan gå över till eldrivna fordonstransporter.

Urvalet till WWFs Climate Solver-företag sker genom nomineringar från det svenska innovationssystemet: Cleantech Inn Sweden, Connect Östra Sverige, Innovatum, Stockholm Innovation & Growth (STING) och Sustainable Business Hub.


WWFs definition av en klimatinnovation:

WWF definierar en klimatinnovation som en icke-fossil, ej kärnkraftsbaserad produkt, system eller tjänst som kan minska koldioxidutsläppen med minst 20 miljoner ton på tio år. Baserat på inkomna nomineringar gör externa experter beräkningar av klimatinnovationernas globala potential.

Share

Subscribe

Choose language

Choose type

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB