836,000 Euro from EU to Svenska Aerogel
September 4, 2013

Autumn begins with a flying start for Svenska Aerogel with participation in two major EU-projects providing a total of 836,000 Euro to the company.

Svenska Aerogel receives 836,000 Euros through participation in two major EU projects, SESBE and H-House, which started after the summer. Both projects are within the Seventh Framework Programme and involve creating better and more sustainable building systems, and improved indoor life quality.

The first project SESBE “Smart element for sustainable building envelopes’” kicked off on 1 August this year and will continue for 3.5 years until to February 2017. The project consortium consists of 12 members and a total project budget of 4,950,000 Euros. The second project H-House ‘Healthier life with Eco-Innovation ” is a 4-year project with a total budget of 6,550,000 Euro. The project also has 12 consortium members and started on September 1 and will run until end of August 2017.

For more information about the Seventh Framework Programme visit the EU Program homepage:

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

Hösten börjar starkt för Svenska Aerogel med medverkar i två stora EU-projekt, som tillsammans ger företaget 836,000 Euro.

Svenska Aerogel får 836000 Euro genom medverkan i två stora EU-projekt, SESBE and H-House, som satte igång efter sommaren. Båda projekten ligger inom det sjunde ramprogrammet och handlar om att skapa förbättrade och hållbarare byggsystem, samt förbättra kvalitén på inomhusmiljön.

Det ena projektet SESBE ”Smart element for sustainable building enevelopes” drog igång redan den 1 augusti i år och pågår i 3,5 år fram till februari 2017. Projektet har 12 deltagare och har en total budjet på 4,95 miljoner Euro. Det andra projektet H-House ”Healthier life with Eco-Innovation” är ett 4-årigt projekt med en total budjet på 6,55 miljoner Euro. Projektet har också 12 deltagare och startade den 1 september och kommer att pågå till sista augusti 2017.

För mer information om sjunde ramprogrammets projekt besöker EU-programmets hemsida:

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Share

Subscribe

Choose language

Choose type

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB