Aktien

+/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym
AERO (Stockholm) SEK/aktien
Volym, tusental
[{"d":"2021-11-02","n":"Svenska Aerogels styrelse genomför företrädesemission av units om cirka 34,8 MSEK garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogels-styrelse-genomfor-foretradesemission-av-units-om-cirka-348-msek-garanterad-till-100-procent-genom-garantiataganden-och-teckningsforbindelser/"},{"d":"2021-11-19","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission av units","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-offentliggor-eu-tillvaxtprospekt-med-anledning-av-forestaende-foretradesemission-av-units/"},{"d":"2020-11-18","n":"Svenska Aerogel offentliggör EU-tillväxtprospekt inför företrädesemission","u":"/investerare-media/emissioner/foretradesemission-units-2020-2021/prospekt-foretradesemission-2020-2021/"},{"d":"2020-01-21","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör prospekt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-offentliggor-prospekt/"},{"d":"2020-01-16","n":"Stämmokommuniké – Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om nyemission","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/stammokommunike---svenska-aerogel-holding-ab-publ-beslutar-om-nyemission/"},{"d":"2019-12-16","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/emissioner/nyemission-2020---forslag/kallelse-till-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2020-02-14","n":"Svenska Aerogel Holding AB(publ) företrädesemissionen övertecknad","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-abpubl-foretradesemissionen-overtecknad/"},{"d":"2020-02-14","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-genomfor-riktad-nyemission-till-garanterna-av-foretradesemissionen/"},{"d":"2022-01-21","n":"Vd och styrelsemedlemmar i Svenska Aerogel Holding AB (publ) fortsätter öka ägandet i bolaget","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/vd-och-styrelsemedlemmar-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ-fortsatter-oka-agandet-i-bolaget/"},{"d":"2022-02-11","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké för 2021","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-holding-ab-publ-tidigarelagger-publicering-av-bokslutskommunike-for-2021/"},{"d":"2022-02-16","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2021","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-03-01","n":"Joakim Wanner har tillträtt som Sales Director för Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/joakim-wanner-har-tilltratt-som-sales-director-for-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-03-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) kommenterar affärsläget - Fler och större kunder med ökande volymer i alla faser","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-holding-ab-publ-kommenterar-affarslaget---fler-och-storre-kunder-med-okande-volymer-i-alla-faser/"},{"d":"2022-03-14","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör nyttjandekursen för teckningsoptioner serie TO4","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-holding-ab-publ-offentliggor-nyttjandekursen-for-teckningsoptioner-serie-to4/"},{"d":"2022-03-22","n":"Spara energi med “Cool Roof lösningar”- Svenska Aerogel Holding AB (publ) på kommande mässa i Paris","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/spara-energi-med-cool-roof-losningar--svenska-aerogel-holding-ab-publ-pa-kommande-massa-i-paris/"},{"d":"2022-03-29","n":"Utfall nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/utfall-nyttjande-av-teckningsoptioner-av-serie-to4-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-04-11","n":"Order på 1,5 ton Quartzene® skickad till kund – för första gången i femkilossäckar","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/order-pa-15-ton-quartzene-skickad-till-kund--for-forsta-gangen-i-femkilossackar/"},{"d":"2022-04-26","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-04-27","n":"Kvartalsrapport jan – mars 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/kvartalsrapport-jan--mars-2022-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-04-27","n":"Årsredovisning 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/arsredovisning-2021-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-05-20","n":"Svenska Aerogels vd svarar på frågor om bolaget: ”Positiv marknad och spännande leads”","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogels-vd-svarar-pa-fragor-om-bolaget-positiv-marknad-och-spannande-leads/"},{"d":"2022-05-25","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) på mässa i USA – fokus på Quartzenes® nytta för Cool Roof-lösningar","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-holding-ab-publ-pa-massa-i-usa--fokus-pa-quartzenes-nytta-for-cool-roof-losningar/"},{"d":"2022-05-27","n":"Kommuniké från årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-07-06","n":"Ökande volymer för återkommande europeisk kund – Svenska Aerogel är redo att leverera","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/okande-volymer-for-aterkommande-europeisk-kund--svenska-aerogel-ar-redo-att-leverera/"},{"d":"2022-07-07","n":"Svenska Aerogel uppdaterar om affärsläget: ”Viktiga potentiella kunder förflyttar sig framåt i affärsutvecklingen\"","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-uppdaterar-om-affarslaget-viktiga-potentiella-kunder-forflyttar-sig-framat-i-affarsutvecklingen/"},{"d":"2022-07-13","n":"Olof Esgård avslutar sin tjänst som CFO på Svenska Aerogel Holding AB (publ).","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/olof-esgard-avslutar-sin-tjanst-som-cfo-pa-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-07-19","n":"Svenska Aerogel expanderar sitt distributörsnätverk med brittiska ytbehandlingsspecialisten Stort Chemicals Ltd.","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-expanderar-sitt-distributorsnatverk-med-brittiska-ytbehandlingsspecialisten-stort-chemicals-ltd/"},{"d":"2022-07-21","n":"Svenska Aerogel ingår avtal med världsledande producent inom processindustrin.","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-ingar-avtal-med-varldsledande-producent-inom-processindustrin/"},{"d":"2022-08-17","n":"Kvartalsrapport april – juni 2022 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/kvartalsrapport-april--juni-2022-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2022-09-05","n":"Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB beslutar om en företrädesemission av units om cirka 26,4 MSEK","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/styrelsen-i-svenska-aerogel-holding-ab-beslutar-om-en-foretradesemission-av-units-om-cirka-264-msek/"},{"d":"2022-09-08","n":"Svenska Aerogel presenterar på Aktiedagen – berättar om det växande intresset från stora kunder","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-presenterar-pa-aktiedagen--berattar-om-det-vaxande-intresset-fran-stora-kunder/"},{"d":"2022-09-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-holding-ab-offentliggor-prospekt-med-anledning-av-forestaende-foretradesemission-av-units/"},{"d":"2022-09-12","n":"Positiv start på tredje kvartalet 2022 för Svenska Aerogel","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/positiv-start-pa-tredje-kvartalet-2022-for-svenska-aerogel/"},{"d":"2022-09-13","n":"Svenska Aerogel bjuder in till investerarlunch den 19 september 2022","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/svenska-aerogel-bjuder-in-till-investerarlunch-den-19-september-2022/"},{"d":"2022-09-23","n":"Ny CFO utsedd - Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/ny-cfo-utsedd---svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2022-09-26","n":"Innovativ, hållbar teknik för båtbottenfärger – Svenska Aerogel lanserar ny produkt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2022/innovativ-hallbar-teknik-for-batbottenfarger--svenska-aerogel-lanserar-ny-produkt/"},{"d":"2021-09-13","n":"Svenska Aerogel offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO3","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-offentliggor-utnyttjandekursen-for-teckningsoptioner-av-serie-to3/"},{"d":"2021-09-28","n":"Svenska Aerogel Holding AB tillförs 6,8 msek vid inlösen av teckningsoptioner","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-tillfors-68-msek-vid-inlosen-av-teckningsoptioner/"},{"d":"2021-10-15","n":"Svenska Aerogel uppdaterar om affärsläget - Fler kunder vidare till pilotfas med nya Quartzene produkter","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-uppdaterar-om-affarslaget---fler-kunder-vidare-till-pilotfas-med-nya-quartzene-produkter/"},{"d":"2021-11-01","n":"Svenska Aerogels styrelse genomför företrädesemission av units om cirka 34,8 MSEK garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogels-styrelse-genomfor-foretradesemission-av-units-om-cirka-348-msek-garanterad-till-100-procent-genom-garantiataganden-och-teckningsforbindelser/"},{"d":"2021-11-03","n":"Svenska Aerogels vd kommenterar nyemission om 35 MSEK - Vår tillväxtstrategi börjar ge resultat","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogels-vd-kommenterar-nyemission-om-35-msek---var-tillvaxtstrategi-borjar-ge-resultat/"},{"d":"2021-11-18","n":"Kvartalsrapport juli - sept 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/kvartalsrapport-juli---sept-2021-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-11-22","n":"Svenska Aerogel Holding (publ) presenterar på Aktieportföljen Live den 23 november","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-publ-presenterar-pa-aktieportfoljen-live-den-23-november/"},{"d":"2021-11-23","n":"Ny order till Svenska Aerogel Holding AB (publ) från kund i expanderande fas","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/ny-order-till-svenska-aerogel-holding-ab-publ-fran-kund-i-expanderande-fas/"},{"d":"2021-12-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) uppdaterar om affärsläget - hög aktivitet och flera nya produktionstester hos kunder","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-uppdaterar-om-affarslaget---hog-aktivitet-och-flera-nya-produktionstester-hos-kunder/"},{"d":"2021-12-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ): Styrelsens ordförande köper aktier","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-styrelsens-ordforande-koper-aktier/"},{"d":"2021-12-10","n":"Sista dag för teckning i Svenska Aerogel Holding (publ) är idag 10 dec","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/sista-dag-for-teckning-i-svenska-aerogel-holding-publ-ar-idag-10-dec/"},{"d":"2021-12-13","n":"Ytterligare ny order till Svenska Aerogel Holding AB (publ) idag","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/ytterligare-ny-order-till-svenska-aerogel-holding-ab-publ-idag/"},{"d":"2021-12-14","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) certifierade enligt ISO 9001:2015","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-certifierade-enligt-iso-90012015/"},{"d":"2021-12-15","n":"Svenska Aerogel offentliggör utfall i företrädesemission","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-offentliggor-utfall-i-foretradesemission/"},{"d":"2021-09-02","n":"Fulltecknat incitamentsprogram i Svenska Aerogel Holding AB(publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/fulltecknat-incitamentsprogram-i-svenska-aerogel-holding-abpubl/"},{"d":"2021-08-27","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) presenterar på Aktiespararnas event Kvinnokvällen 31 augusti","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-presenterar-pa-aktiespararnas-event-kvinnokvallen-31-augusti/"},{"d":"2021-08-26","n":"Kvartalsrapport april-juni 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/kvartalsrapport-april-juni-2021-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-01-22","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) – handel med nya optionsrätter startar","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ--handel-med-nya-optionsratter-startar/"},{"d":"2021-01-25","n":"Svenska Aerogel Holding AB rekryterar Pernilla Ståhle som utvecklingschef","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-rekryterar-pernilla-stahle-som-utvecklingschef/"},{"d":"2021-02-23","n":"Fortsatt bra takt i försäljningen för Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/fortsatt-bra-takt-i-forsaljningen-for-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-02-25","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2020","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2020/"},{"d":"2021-03-03","n":"Svenska Aerogel Holding (publ) presenterar på Aktieportföljen Live 10 mars","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-publ-presenterar-pa-aktieportfoljen-live-10-mars/"},{"d":"2021-03-12","n":"Svenska Aerogel upphandlar toppgaranti till 30 procent och erhåller teckningsförbindelser motsvarande cirka 15 procent inför den kommande nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-upphandlar-toppgaranti-till-30-procent-och-erhaller-teckningsforbindelser-motsvarande-cirka-15-procent-infor-den-kommande-nyttjandeperioden-for-teckningsoptioner-av-serie-to1/"},{"d":"2021-03-15","n":"Svenska Aerogel offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-offentliggor-utnyttjandekursen-for-teckningsoptioner-av-serie-to1/"},{"d":"2021-03-16","n":"Växande försäljningsnätverk för Svenska Aerogel Holding AB (publ) - 4 nya distributörer i Europa och Asien","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/vaxande-forsaljningsnatverk-for-svenska-aerogel-holding-ab-publ---4-nya-distributorer-i-europa-och-asien/"},{"d":"2021-03-17","n":"Valberedningen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) föreslår två nya styrelseledamöter","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/valberedningen-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ-foreslar-tva-nya-styrelseledamoter/"},{"d":"2021-03-19","n":"Svenska Aerogel fullföljer ej toppgarantin för TO1","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-fullfoljer-ej-toppgarantin-for-to1/"},{"d":"2021-03-25","n":"Sista dag för teckning av aktier i Svenska Aerogel Holding AB med stöd av teckningsoptioner serie 1","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/sista-dag-for-teckning-av-aktier-i-svenska-aerogel-holding-ab-med-stod-av-teckningsoptioner-serie-1/"},{"d":"2021-03-30","n":"Svenska Aerogel Holding AB avslutar inlösen av teckningsoptioner serie 1 och förstärker kassan med 6,5 msek","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-avslutar-inlosen-av-teckningsoptioner-serie-1-och-forstarker-kassan-med-65-msek/"},{"d":"2021-03-31","n":"Stor order för Svenska Aerogel Holding AB - distributör i USA beställer drygt 2 ton Quartzene","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/stor-order-for-svenska-aerogel-holding-ab---distributor-i-usa-bestaller-drygt-2-ton-quartzene/"},{"d":"2021-04-23","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-04-30","n":"Årsredovisning 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/arsredovisning-2020-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-05-06","n":"Kvartalsrapport januari-mars 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ) -Fortsatt bra takt i försäljningen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/kvartalsrapport-januari-mars-2021-svenska-aerogel-holding-ab-publ--fortsatt-bra-takt-i-forsaljningen/"},{"d":"2021-05-07","n":"Styrelseledamot köper aktier i Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/styrelseledamot-koper-aktier-i-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2021-05-10","n":"Inbjudan till informationsmöte Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-informationsmote-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-05-24","n":"Svenska Aerogel Holding - Q & A inför bolagsstämman","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding---q--a-infor-bolagsstamman/"},{"d":"2021-05-28","n":"Kommuniké från årsstämman i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-arsstamman-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2021-06-01","n":"Svenska Aerogel Holding AB fortsätter organisera för tillväxt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-fortsatter-organisera-for-tillvaxt/"},{"d":"2021-06-02","n":"Svenska Aerogel Holding AB välkomnar ny försäljningsansvarig i Tyskland","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-valkomnar-ny-forsaljningsansvarig-i-tyskland/"},{"d":"2021-06-14","n":"Svenska Aerogel offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO2","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-offentliggor-utnyttjandekursen-for-teckningsoptioner-av-serie-to2/"},{"d":"2021-06-17","n":"Rättelse avseende datum: Sista dag för handel med teckningsoptioner i Svenska Aerogel, serie TO2 är 23 juni","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/rattelse-avseende-datum-sista-dag-for-handel-med-teckningsoptioner-i-svenska-aerogel-serie-to2-ar-23-juni/"},{"d":"2021-06-23","n":"Svenska Aerogel Holding (publ) fortsätter öka globalt - avtal med ytterligare två distributörer","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-publ-fortsatter-oka-globalt---avtal-med-ytterligare-tva-distributorer/"},{"d":"2021-06-28","n":"Efter 2 års strukturerat förändringsarbete - Svenska Aerogels styrelseordförande ser ljust på framtiden","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/efter-2-ars-strukturerat-forandringsarbete---svenska-aerogels-styrelseordforande-ser-ljust-pa-framtiden/"},{"d":"2021-06-29","n":"Svenska Aerogel Holding AB avslutar inlösen av teckningsoptioner serie 2 och förstärker kassan med ca 6,9 msek.","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-avslutar-inlosen-av-teckningsoptioner-serie-2-och-forstarker-kassan-med-ca-69-msek/"},{"d":"2021-07-09","n":"Ny order till Svenska Aerogel Holding AB (publ) idag och Tricardos S.A. signerar som distributör i Grekland","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/ny-order-till-svenska-aerogel-holding-ab-publ-idag-och-tricardos-sa-signerar-som-distributor-i-grekland/"},{"d":"2021-11-19","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission av units","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2021/svenska-aerogel-holding-ab-publ-offentliggor-eu-tillvaxtprospekt-med-anledning-av-forestaende-foretradesemission-av-units/"},{"d":"2020-03-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2019","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2019/"},{"d":"2020-03-20","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om en ny riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-beslutar-om-en-ny-riktad-nyemission-till-garanterna-av-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-01-28","n":"Quartzene produkt färdig för lansering i Asien - Svenska Aerogel får kommersiell order","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/quartzene-produkt-fardig-for-lansering-i-asien---svenska-aerogel-far-kommersiell-order/"},{"d":"2020-02-14","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-genomfor-riktad-nyemission-till-garanterna-av-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-05-07","n":"Ny order för Svenska Aerogel Holding (publ) - Quartzene i takisoleringsfärg","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/ny-order-for-svenska-aerogel-holding-publ---quartzene-i-takisoleringsfarg/"},{"d":"2020-05-13","n":"Kvartalsrapport jan-mars 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/kvartalsrapport-jan-mars-2020-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-04-15","n":"Quartzene ger högsta brandskyddsklass i färg – utvärdering fortsätter i förlängt projekt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/quartzene-ger-hogsta-brandskyddsklass-i-farg--utvardering-fortsatter-i-forlangt-projekt/"},{"d":"2020-05-08","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-05-20","n":"Årsredovisning 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/arsredovisning-2019-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-02-14","n":"Svenska Aerogel Holding AB(publ) företrädesemissionen övertecknad","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-abpubl-foretradesemissionen-overtecknad/"},{"d":"2020-01-31","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) säkrar långsiktig finansiering med affärsbank","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-sakrar-langsiktig-finansiering-med-affarsbank/"},{"d":"2020-01-30","n":"Förbättrad likviditet och teckningsgrad i pågående emission Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/forbattrad-likviditet-och-teckningsgrad-i-pagaende-emission-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-10-13","n":"Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 Svenska Aerogel Holding (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/valberedning-utsedd-infor-arsstamman-2021-svenska-aerogel-holding-publ/"},{"d":"2020-11-17","n":"Kvartalsrapport juli-sept 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/kvartalsrapport-juli-sept-2020-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-09-18","n":"Ny order för Svenska Aerogel Holding (publ) - positiv respons efter teknikutvecklingen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/ny-order-for-svenska-aerogel-holding-publ---positiv-respons-efter-teknikutvecklingen/"},{"d":"2020-10-29","n":"Svenska Aerogel upphandlar toppgaranti till 100 procent i förestående företrädesemission","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-upphandlar-toppgaranti-till-100-procent-i-forestaende-foretradesemission/"},{"d":"2020-08-26","n":"Kvartalsrapport april-juni 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/kvartalsrapport-april-juni-2020-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-06-10","n":"Kommuniké från årsstämman i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamman-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-10-12","n":"Svenska Aerogel Holding (publ) presenterar hos ProHearings fredag 16 oktober","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-publ-presenterar-hos-prohearings-fredag-16-oktober/"},{"d":"2020-06-30","n":"Marco Mayor ny säljchef i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/marco-mayor-ny-saljchef-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-09-02","n":"Senaste tekniken hos Svenska Aerogel (publ) - enklare användning av Quartzene skapar mervärde för kund","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/senaste-tekniken-hos-svenska-aerogel-publ---enklare-anvandning-av-quartzene-skapar-mervarde-for-kund/"},{"d":"2020-09-30","n":"Ny takisoleringsfärg med Quartzene på väg till marknaden - Svenska Aerogel Holding i samarbete med La Celtique och Novcoat","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/ny-takisoleringsfarg-med-quartzene-pa-vag-till-marknaden---svenska-aerogel-holding-i-samarbete-med-la-celtique-och-novcoat/"},{"d":"2020-10-21","n":"Svenska Aerogels styrelse genomför företrädesemission av units om cirka 24 MSEK säkerställd till 80 procent","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogels-styrelse-genomfor-foretradesemission-av-units-om-cirka-24-msek-sakerstalld-till-80-procent/"},{"d":"2020-09-07","n":"Quartzene ger högsta brandskyddsklass i färg – utvärderingsprojekt ytterligare förlängt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/quartzene-ger-hogsta-brandskyddsklass-i-farg--utvarderingsprojekt-ytterligare-forlangt/"},{"d":"2020-09-08","n":"Framtidstro i Svenska Aerogel Holding AB (publ) - stort intresse för optionsprogram","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/framtidstro-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ---stort-intresse-for-optionsprogram/"},{"d":"2020-11-17","n":"Svenska Aerogel Holding (publ) presenterar ny affärsplan - snabbare inbrytning i växande kundsegment","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-publ-presenterar-ny-affarsplan---snabbare-inbrytning-i-vaxande-kundsegment/"},{"d":"2020-11-27","n":"Försäljningsrekord för Svenska Aerogel Holding AB (publ) - Större order på Quartzene till Asien och Europa","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/forsaljningsrekord-for-svenska-aerogel-holding-ab-publ---storre-order-pa-quartzene-till-asien-och-europa/"},{"d":"2020-12-01","n":"Quartzene ger brandskydd i färg - Positivt projektresultat för Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/quartzene-ger-brandskydd-i-farg---positivt-projektresultat-for-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2020-12-14","n":"Svenska Aerogels företrädesemission kraftigt övertecknad - teckningsgrad 307 procent","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogels-foretradesemission-kraftigt-overtecknad---teckningsgrad-307-procent/"},{"d":"2020-12-14","n":"Svenska Aerogels beslutar om riktad emission till Lindahl&Lindahl i Söderhamn HB med kvittning efterhand","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogels-beslutar-om-riktad-emission-till-lindahllindahl-i-soderhamn-hb-med-kvittning-efterhand/"},{"d":"2020-01-21","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör prospekt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-offentliggor-prospekt/"},{"d":"2020-01-16","n":"Stämmokommuniké - Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om nyemission","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/stammokommunike---svenska-aerogel-holding-ab-publ-beslutar-om-nyemission/"},{"d":"2020-01-15","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) har anställt ny CFO","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2020/svenska-aerogel-holding-ab-publ-har-anstallt-ny-cfo/"},{"d":"2020-11-18","n":"Svenska Aerogel offentliggör EU-tillväxtprospekt inför företrädesemission","u":"/investerare-media/emissioner/foretradesemission-units-2020-2021/prospekt-foretradesemission-2020-2021/"},{"d":"2019-12-19","n":"Ny fabrik med högre kapacitet -Svenska Aerogel Holding AB (publ) levererar första ordern från nya produktionslinjen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/ny-fabrik-med-hogre-kapacitet--svenska-aerogel-holding-ab-publ-levererar-forsta-ordern-fran-nya-produktionslinjen/"},{"d":"2019-12-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) signerar Letter of Intent med Worlée Chemie GmbH","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-publ-signerar-letter-of-intent-med-worlee-chemie-gmbh/"},{"d":"2019-11-14","n":"Framgångsrikt förbättringsarbete -Svenska Aerogel Holding AB (publ) ökar effektiviteten och sparar resursanvändandet","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/framgangsrikt-forbattringsarbete--svenska-aerogel-holding-ab-publ-okar-effektiviteten-och-sparar-resursanvandandet/"},{"d":"2019-10-23","n":"Brandskyddande färg för träbyggnader –Quartzene ger högsta brandskyddsklass","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/brandskyddande-farg-for-trabyggnader-quartzene-ger-hogsta-brandskyddsklass/"},{"d":"2019-12-16","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2019-12-16","n":"Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 50 MSEK","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-genomfor-nyemission-om-cirka-50-msek/"},{"d":"2019-12-12","n":"Christer Sjöström avslutar sin tjänst som chef för F&U i Svenska Aerogel","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/christer-sjostrom-avslutar-sin-tjanst-som-chef-for-fu-i-svenska-aerogel/"},{"d":"2019-11-28","n":"Kvartalsrapport juli-sept 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/kvartalsrapport-juli-sept-2019-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2019-10-02","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) startar ny produktionslina 31 oktober","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-publ-startar-ny-produktionslina-31-oktober/"},{"d":"2019-09-27","n":"Svenska Aerogel utvecklar termisk isolering i textil - Konsortieavtal med textilindustri","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-utvecklar-termisk-isolering-i-textil---konsortieavtal-med-textilindustri/"},{"d":"2019-09-17","n":"Ny order för Svenska Aerogel - Quartzene för energieffektiva byggnader","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/ny-order-for-svenska-aerogel---quartzene-for-energieffektiva-byggnader/"},{"d":"2019-09-11","n":"Information om tillträde av ny CFO i Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/information-om-tilltrade-av-ny-cfo-i-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2019-09-03","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) ökar exporten till Sydkorea","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-publ-okar-exporten-till-sydkorea/"},{"d":"2019-08-29","n":"Kvartalsrapport april-juni 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/kvartalsrapport-april-juni-2019-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2019-08-27","n":"Svenska Aerogel Holding AB bygger teknik för större volymer- Sista pusselbiten levererad","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-bygger-teknik-for-storre-volymer--sista-pusselbiten-levererad/"},{"d":"2019-06-28","n":"Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling -      Quartzene, isolering med nanoteknologi","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-vinnare-i-innovationstavling--------quartzene-isolering-med-nanoteknologi/"},{"d":"2019-06-25","n":"Ny order för Svenska Aerogel -      Quartzene i värmeisolerande ytskikt för energibesparingar","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/ny-order-for-svenska-aerogel--------quartzene-i-varmeisolerande-ytskikt-for-energibesparingar/"},{"d":"2019-06-11","n":"Kommuniké från årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2019-06-04","n":"Svenska Aerogel finalist i innovationstävling -        Quartzene för energieffektiva byggnader","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-finalist-i-innovationstavling----------quartzene-for-energieffektiva-byggnader/"},{"d":"2019-05-28","n":"Svenska Aerogel möter utmaningen om minskat matsvinn -        Quartzene förlänger livslängden för frukt och grönt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-moter-utmaningen-om-minskat-matsvinn----------quartzene-forlanger-livslangden-for-frukt-och-gront/"},{"d":"2019-05-21","n":"Årsredovisning 2018 – Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/arsredovisning-2018--svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2019-05-17","n":"Delårsrapport jan-mars 2019 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/delarsrapport-jan-mars-2019-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2019-05-10","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ-2019-05-10/"},{"d":"2019-05-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission registrerad hos bolagsverket","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-abs-foretradesemission-registrerad-hos-bolagsverket/"},{"d":"2019-04-16","n":"Svenska Aerogel Holding AB söker ny CFO - Bolaget utvecklas till att bli en internationell industri","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-soker-ny-cfo---bolaget-utvecklas-till-att-bli-en-internationell-industri/"},{"d":"2019-04-09","n":"Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission övertecknad","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-abs-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2019-03-27","n":"Svenska Aerogel på internationell mässa - Quartzene är ett uppmärksammat material","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-pa-internationell-massa---quartzene-ar-ett-uppmarksammat-material/"},{"d":"2019-03-19","n":"Svenska Aerogel får uppföljningsorder- Miljötrygg båtbottenfärg med Quartzene lanseras i varuhuskedja","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-far-uppfoljningsorder--miljotrygg-batbottenfarg-med-quartzene-lanseras-i-varuhuskedja/"},{"d":"2019-03-12","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-publ-offentliggor-informationsmemorandum-infor-foretradesemission/"},{"d":"2019-03-07","n":"Komplettering: Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/komplettering-svenska-aerogel-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2018/"},{"d":"2019-03-07","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2018/"},{"d":"2019-03-04","n":"Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 25 Mkr","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-genomfor-nyemission-om-cirka-25-mkr/"},{"d":"2019-02-26","n":"Svenska Aerogel inför besparingsprogram – Sänker kostnader med 2 MSEK på årsbasis","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-infor-besparingsprogram--sanker-kostnader-med-2-msek-pa-arsbasis/"},{"d":"2019-02-12","n":"Komplettering:  Svenska Aerogel planerar 3-skift och betydligt högre kapacitet  – ny produktionslina till sommaren","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/komplettering--svenska-aerogel-planerar-3-skift-och-betydligt-hogre-kapacitet---ny-produktionslina-till-sommaren/"},{"d":"2019-02-12","n":"Svenska Aerogel planerar 3-skift och betydligt högre kapacitet - ny produktionslina till sommaren","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-planerar-3-skift-och-betydligt-hogre-kapacitet---ny-produktionslina-till-sommaren/"},{"d":"2019-02-04","n":"Komplettering:Svenska Aerogel får uppföljningsorder på Quartzene","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/kompletteringsvenska-aerogel-far-uppfoljningsorder-pa-quartzene/"},{"d":"2019-02-04","n":"Svenska Aerogel får uppföljningsorder på Quartzene","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2019/svenska-aerogel-far-uppfoljningsorder-pa-quartzene/"},{"d":"2018-11-30","n":"Svenska Aerogels Quartzene avgörande tillsats i giftfri båtbottenfärg – Positiv feedback från marknaden","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogels-quartzene-avgorande-tillsats-i-giftfri-batbottenfarg--positiv-feedback-fran-marknaden/"},{"d":"2018-11-22","n":"Komplettering- Delårsrapport juli-sept 2018 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/komplettering--delarsrapport-juli-sept-2018-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2018-11-22","n":"Delårsrapport juli-sept 2018 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/delarsrapport-juli-sept-2018-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2018-11-07","n":"Svenska Aerogel levererar Quartzene för bättre tryckbarhet – Kunder startar pilot- och fullskaletester","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-levererar-quartzene-for-battre-tryckbarhet--kunder-startar-pilot--och-fullskaletester/"},{"d":"2018-10-18","n":"Svenska Aerogel får ytterligare 3 patent godkända","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-far-ytterligare-3-patent-godkanda/"},{"d":"2018-10-16","n":"Svenska Aerogel söker styrelseordförande –     Uppdrag att skapa global organisation med representation i alla världsdelar","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-soker-styrelseordforande------uppdrag-att-skapa-global-organisation-med-representation-i-alla-varldsdelar/"},{"d":"2018-09-19","n":"Svenska Aerogel lanserar ytterligare en version av Quartzene – Möter efterfrågan från tillverkare av värmeisolerande färg","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-lanserar-ytterligare-en-version-av-quartzene--moter-efterfragan-fran-tillverkare-av-varmeisolerande-farg/"},{"d":"2018-09-07","n":"Brandskyddande färg för träbyggnader – Quartzene nyckelingrediens i framgångsrikt projekt","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/brandskyddande-farg-for-trabyggnader--quartzene-nyckelingrediens-i-framgangsrikt-projekt/"},{"d":"2018-08-23","n":"Delårsrapport april-juni 2018 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/delarsrapport-april-juni-2018-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2018-07-09","n":"Tor Einar Norbakk ny vd för Svenska Aerogel – Bolaget fokuserar på fortsatt internationalisering och produktion","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/tor-einar-norbakk-ny-vd-for-svenska-aerogel--bolaget-fokuserar-pa-fortsatt-internationalisering-och-produktion/"},{"d":"2018-06-20","n":"Svenska Aerogel Holding AB stärker organisationen för snabb expansion","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisationen-for-snabb-expansion/"},{"d":"2018-06-11","n":"Kommuniké från årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/kommunike-fran-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2018-06-11","n":"Svenska Aerogel inrättar vetenskapligt råd – förenar styrkorna inom industri och vetenskap","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-inrattar-vetenskapligt-rad--forenar-styrkorna-inom-industri-och-vetenskap/"},{"d":"2018-06-04","n":"Komplettering kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/komplettering-kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2018-05-21","n":"Årsredovisning 2017 – Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/arsredovisning-2017--svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2018-05-17","n":"Delårsrapport jan-mars 2018 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/delarsrapport-jan-mars-2018-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2018-05-11","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2018-04-04","n":"Svenska Aerogel förstärker ledningsgruppen - Roland Ek tillträder som produktchef","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-forstarker-ledningsgruppen---roland-ek-tilltrader-som-produktchef/"},{"d":"2018-03-15","n":"Svenska Aerogel får taiwanesisk provorder","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-far-taiwanesisk-provorder/"},{"d":"2018-03-09","n":"Svenska Aerogel Bokslutskommuniké 2017 -        Välkapitaliserade inför ett spännande år","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-bokslutskommunike-2017----------valkapitaliserade-infor-ett-spannande-ar/"},{"d":"2018-01-23","n":"Svenska Aerogel får order från italienska Barozzi -        Quartzene nyckelingrediens i termiskt isolerande puts","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2018/svenska-aerogel-far-order-fran-italienska-barozzi----------quartzene-nyckelingrediens-i-termiskt-isolerande-puts/"},{"d":"2017-10-30","n":"Svenska Aerogel Holding AB AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-holding-ab-ab-publ-offentliggor-prospekt-infor-foretradesemission/"},{"d":"2017-12-19","n":"Ny order för Svenska Aerogel -        Ekomarine lanserar pilot av giftfri bottenfärg med Quartzene","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/ny-order-for-svenska-aerogel----------ekomarine-lanserar-pilot-av-giftfri-bottenfarg-med-quartzene/"},{"d":"2017-12-08","n":"Svenska Aerogel får order på specialfärg – Färgtillverkaren nC Surface inleder lansering mot kund","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-far-order-pa-specialfarg--fargtillverkaren-nc-surface-inleder-lansering-mot-kund/"},{"d":"2017-12-08","n":"Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-holding-ab-publ-genomfor-riktad-nyemission-till-garanterna-av-foretradesemissionen/"},{"d":"2017-12-06","n":"Svenska Aerogel i strategiska forskningssamarbeten","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-i-strategiska-forskningssamarbeten/"},{"d":"2017-11-24","n":"Svenska Aerogel presenterar utdrag från affärsplan","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-presenterar-utdrag-fran-affarsplan/"},{"d":"2017-11-22","n":"DELÅRSRAPPORT JULI – SEPT 2017 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/delarsrapport-juli--sept-2017-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2017-11-21","n":"Aktieemissionen avslutad  -framgångsrikt resultat","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/aktieemissionen-avslutad---framgangsrikt-resultat/"},{"d":"2017-11-17","n":"Aktieemissionen avslutad  -preliminärt resultat visar överteckning","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/aktieemissionen-avslutad---preliminart-resultat-visar-overteckning/"},{"d":"2017-11-15","n":"Svenska Aerogel tar upp ytterligare finansiering -        Lånelöfte 20 Mkr från Swedbank och Almi","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-tar-upp-ytterligare-finansiering----------lanelofte-20-mkr-fran-swedbank-och-almi/"},{"d":"2017-11-06","n":"Vd, styrelseordförande och ekonomichef avser att teckna sig för aktier om 1,1 miljoner kronor i pågående nyemission.","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/vd-styrelseordforande-och-ekonomichef-avser-att-teckna-sig-for-aktier-om-11-miljoner-kronor-i-pagaende-nyemission/"},{"d":"2017-11-03","n":"Framgångsrikt resultat med en av Europas största mattproducenter","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/framgangsrikt-resultat-med-en-av-europas-storsta-mattproducenter/"},{"d":"2017-10-23","n":"Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr – Internationell lansering och utökad produktionskapacitet","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-genomfor-nyemission-om-50-mkr--internationell-lansering-och-utokad-produktionskapacitet/"},{"d":"2017-10-19","n":"Ledande biltillverkare utvärderar Quartzene","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/ledande-biltillverkare-utvarderar-quartzene/"},{"d":"2017-09-29","n":"Svenska Aerogel till indiska marknaden - Tecknar samarbetsavtal med indiens största färgtillverkare","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-till-indiska-marknaden---tecknar-samarbetsavtal-med-indiens-storsta-fargtillverkare/"},{"d":"2017-09-18","n":"Svenska Aerogel utvecklar färg som skyddar mot brand","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-utvecklar-farg-som-skyddar-mot-brand/"},{"d":"2017-09-08","n":"Aerogel tecknar samarbetsavtal med kinesiska Chempons – Lanserar Aerogel-lösning i Kina fjärde kvartalet","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/aerogel-tecknar-samarbetsavtal-med-kinesiska-chempons--lanserar-aerogel-losning-i-kina-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2017-08-23","n":"Delårsrapport april-juni 2017 Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/delarsrapport-april-juni-2017-svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2017-06-21","n":"Aerogel lanserar Quartzene® i Sydkorea – Återförsäljare inleder försäljning omgående","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/aerogel-lanserar-quartzene-i-sydkorea--aterforsaljare-inleder-forsaljning-omgaende/"},{"d":"2017-06-15","n":"KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SVENSKA AEROGEL HOLDING AB (PUBL)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/kommunike-fran-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2017-06-15","n":"Operativ uppdatering från Svenska Aerogel","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/operativ-uppdatering-fran-svenska-aerogel/"},{"d":"2017-06-02","n":"Genombrottsorder för Svenska Aerogels material","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/genombrottsorder-for-svenska-aerogels-material/"},{"d":"2017-05-24","n":"ÅRSREDOVISNING 2016 – SVENSKA AEROGEL HOLDING AB (PUBL)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/arsredovisning-2016--svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2017-05-17","n":"DELÅRSRAPPORT JAN - MARS 2017Svenska Aerogel Holding AB","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/delarsrapport-jan---mars-2017svenska-aerogel-holding-ab/"},{"d":"2017-05-16","n":"Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ/"},{"d":"2017-05-11","n":"Nytt filtermaterial för renare luft i kylskåp","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/nytt-filtermaterial-for-renare-luft-i-kylskap/"},{"d":"2017-03-27","n":"Svenska Aerogel tecknar avtal för återförsäljning i Centraleuropa","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-tecknar-avtal-for-aterforsaljning-i-centraleuropa/"},{"d":"2017-03-09","n":"Bokslutskommuniké 2016: ÖKADE INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV TESTMATERIAL","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/bokslutskommunike-2016-okade-intakter-fran-forsaljning-av-testmaterial/"},{"d":"2017-03-06","n":"Svenska Aerogel möter ökad efterfrågan på Quartzene®","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-moter-okad-efterfragan-pa-quartzene/"},{"d":"2017-02-02","n":"Svenska Aerogel tar Quartzene® till den Afrikanska marknaden","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-tar-quartzene-till-den-afrikanska-marknaden/"},{"d":"2017-02-01","n":"Svenska Aerogel tecknar avtal med fransk distributör","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-tecknar-avtal-med-fransk-distributor/"},{"d":"2017-01-19","n":"Svenska Aerogel tecknar avtal med IMCD Norden,  ledande distributör av kemikalier; första etappen blir Norden och Baltikum","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/svenska-aerogel-tecknar-avtal-med-imcd-norden--ledande-distributor-av-kemikalier-forsta-etappen-blir-norden-och-baltikum/"},{"d":"2017-01-12","n":"Positivt förhandsbesked – Europapatent beviljat","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2017/positivt-forhandsbesked--europapatent-beviljat/"},{"d":"2016-12-22","n":"Premiär på börsen för Svenska Aerogel","u":"/investerare-media/pressmeddelanden/2016/premiar-pa-borsen-for-svenska-aerogel/"},{"d":"2021-07-08","n":"Vd intervjuas av Analyst Group","u":"/investerare-media/intressant-om-oss/vd-intervjuas-av-analyst-group/"},{"d":"2021-06-29","n":"Hur långt har Svenska Aerogel kommit?","u":"/investerare-media/intressant-om-oss/hur-langt-har-svenska-aerogel-kommit/"}]
Ladda ner Excel

Avslut

Pris Volym Köpare Säljare Tid

 

Aktiedata

Symbol:
AERO
Valuta:
SEK
Marknadsplats:
FNSE
Senast pris:
Stängnings pris:
Senaste förändring:
Årshögsta:
Årslägsta:
Antal aktier:

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB