Aktiekapitalets utveckling

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 12 358 722 SEK, fördelat på 247 174 440 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Aktierna i Bolaget har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är de nominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget finns endast i ett aktieslag och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 5 750 000 SEK och inte överstiga 23 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 115 000 000 aktier och inte fler än 460 000 000 aktier.

Aktiekapital (sek)Antal aktier
ÅrHändelseFörändringTotaltFörändringTotaltKvotvärde
2015Bolagsbildning+50 00050 000+50 00050 0001
2015Aktiesplit50 000+950 0001 000 0000,05
2016Nyemission+35 00085 000+700 0001 700 0000,05
2016Nyemission+150 000235 000+3 000 0004 700 0000,05
2016Nyemission, apport+415 000650 000+8 300 00013 000 0000,05
2017Nyemission+650 0001 300 000+13 000 00026 000 0000,05
2017Nyemission. Kvittning+39 740,251 339 740,25+794 80526 794 8050,05
2019Nyemission+893 160,152 232 900,40+17 863 20344 658 0080,05
2020Nyemission+1 674 675,303 907 575,70+33 493 50678 151 5140,05
2020Nyemission, garanter+24 578,253 932 153,95+491 56578 643 0790,05
2020Nyemission+50 540,153 982 694,10+1 010 80379 653 8820,05
2020Nyemission, kvittning+9 236,103 991 930,20+184 72279 838 6040,05
2020Nyemission, garanter+84 823,204 076 753,40+1 696 46481 535 0680,05
2020Företrädesemission+1 685 208,755 761 962,15+33 704 175115 239 2430,05
2021Teckningsoption serie 1        +560 470,456 322 432,60+11 209 409126 448 6520,05
2021Teckningsoption serie 2+537 541,40 6 859 974+10 750 828137 199 4800,05
2021Teckningsoption serie 3+541 688,657 401 662,65+10 833 773148 033 2530,05
2022Företrädesemisson+3 700 831,2011 102 493,85+74 016 624222 049 8770,05
2022Nyemission garanter+341 065,6011 443 559,45+6 821 312228 871 1890,05
2022Teckningsoption serie 4+915 162,5512 358 722,00+18 303 251247 174 4400,05

Dela

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB