Aktiekapitalets utveckling

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår  till  3 932 153,95  SEK, fördelat på 78 643 079 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Aktierna i Bolaget har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är de nominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget finns endast i ett aktieslag och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 2 000 000 SEK och inte överstiga 8 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 40 000 000 aktier och inte fler än 160 000 000 aktier.

Aktiekapital (sek)Antal aktier
ÅrHändelseFörändringTotaltFörändringTotaltKvotvärde
2015Bolagsbildning+50 00050 000+50 00050 0001
2015Aktiesplit50 000+950 0001 000 0000,05
2016Nyemission+35 00085 000+700 0001 700 0000,05
2016Nyemission+150 000235 000+3 000 0004 700 0000,05
2016Nyemission, apport+415 000650 000+8 300 00013 000 0000,05
2017Nyemission+650 0001 300 000+13 000 00026 000 0000,05
2017Nyemission. Kvittning+39 740,251 339 740,25+794 80526 794 8050,05
2019Nyemission+893 160,152 232 900,40+17 863 20344 658 0080,05
2020Nyemission+1 674 675,303 907 575,70+33 496 50678 151 5140,05
2020Nyemission, riktad+24 578,253 932 153,95+491 56578 643 0790,05

Dela

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande där du aktiverar din prenumeration.
SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.