Teckningsoptioner 2021

Svenska Aerogel Holding AB avslutade i december 2020 en företrädesemission omfattande units, där varje unit bestod av vardera 3 aktier och 3 teckningsoptioner. Intresset från aktieägarna var mycket stort och emissionen övertecknades med över 300%. Handel i teckningsoptionerna inleddes den 22 januari på Nasdaq First North. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att under respektive period 2021 teckna en ny aktie för varje option till en teckningskurs som beskrivs i villkoren nedan. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den13 mars 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till och med den 27 mars 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194113. 

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2

En teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till och med den 26 juni 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194121.

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till och med den 25 september 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194139.

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>
SVENSKA AEROGEL AB