Finansiella rapporter

20 maj, 2020
Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen som beskriver 2019 års verksamhet. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida aerogel.se.
13 maj, 2020
”Årets startade kraftfullt för Svenska Aerogel med ökad produktionskapacitet, nya order och en lyckad emission. Siktet är inställt på att ta Quartzene till industrier som söker lösningar för att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Idag är vi påverkade av covid-19 och planerar om för att tillvara tiden på bästa sätt och vi kommer att vara redo när läget stabiliserat sig”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.
9 mars, 2020
Den första produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2029) är färdig och levererar första ordern. Svenska Aerogel tar emot återkommande kundorder och slutprodukter har introducerats på marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och bolaget har under året formats för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Kontakt

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör
070 616 0867
SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.