Finansiella rapporter

17 november, 2020
-  I det tredje kvartalet ökar kundaktiviteterna och med ett antal löpande affärer på plats inom termisk isolering för vårt segment Fastighets- och byggindustri, så breddar vi tillämpningarna till våra andra segment Transport och Processindustri, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.
26 augusti, 2020
Fortsatt stort intresse för Quartzene i en avvaktande marknad påverkad av Covid-19 pandemin.
- Vi ser ett fortsatt starkt intresse från omvärlden att med Quartzene som insatsmaterial tillverka nya, förbättrade produkter som bidrar till hållbara lösningar. Våra kunder är tillverkande industrier med behov av att spara energi, minska materialförbrukning, minska vikt, ersätta olja/ plast och öka säkerheten.  Här ligger vår affär och vi vet att vi kan bidra.  Det ger oss energi i dessa tuffa tider för att fortsätta vår tillväxtresa i Svenska Aerogel, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.
20 maj, 2020
Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen som beskriver 2019 års verksamhet. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida aerogel.se.
13 maj, 2020
”Årets startade kraftfullt för Svenska Aerogel med ökad produktionskapacitet, nya order och en lyckad emission. Siktet är inställt på att ta Quartzene till industrier som söker lösningar för att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Idag är vi påverkade av covid-19 och planerar om för att tillvara tiden på bästa sätt och vi kommer att vara redo när läget stabiliserat sig”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.
9 mars, 2020
Den första produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2029) är färdig och levererar första ordern. Svenska Aerogel tar emot återkommande kundorder och slutprodukter har introducerats på marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och bolaget har under året formats för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Kontakt

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör
070 616 0867
SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.