Finansiella rapporter

6 maj, 2021
- Det första kvartalet 2021 har varit bra för Svenska Aerogel. Försäljningen fortsätter i samma takt efter ökningen i förra kvartalet,  och vi avslutar perioden med den största ordern någonsin från vår distributör i USA. Det är tydligt för oss att takten ökar hos våra kunder och att intresset för Quartzene växer.

Vi avslutar kvartalet med en orderstock för 2021 som är större än den totala faktureringen 2020. 
30 april, 2021
25 februari, 2021
Kundaktiviteter ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noterar bolaget försäljningsrekord. Svenska Aerogel 2.0, den nya affärsplanen, förtydligar riktningen för hur bolaget realiserar värdet med materialteknik, produktion och marknad.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i fyra kundsegment där bolaget ser en snabbare inbrytning i växande marknader.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Kontakt

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör
070 616 0867
SVENSKA AEROGEL AB