Årsredovisning 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)
27 april, 2022

Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aerogel.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel vidareutvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer det patenterade nanoporösa materialet Quartzene®, ”Next Generation Aerogel”. Quartzene är ett innovativt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya hållbara egenskaper i en slutprodukt.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Gävle 2022-04-27

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.