Vd presentation Årsstämman 2020

10 juni , 2020

Vd Tor Einar Norbakk presenterar verksamheten i Svenska Aerogel för året 2019 vid årsstämman den 10 juni 2020. 

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>
SVENSKA AEROGEL AB