Aktieportföljen Live 23 nov 2021

Vd Tor Einar Norbakk presenterar Svenska Aerogel i ett LIVE framträdande på Aktieportföljen  23 nov 2021.

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>
SVENSKA AEROGEL AB