Pressmeddelanden

27 april, 2022
Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 1, 2022 med ökande försäljning och fortsatt framgång för kunderna. Bygg & Fastighet förblir ett starkt segment, och affärerna inom Processindustri utvecklas positivt.
26 april, 2022
Aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026–8032 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl. 10.00 i Gävle konserthus, konferensrum Suite Boulogne, Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle. Inregistrering påbörjas 09.30.
11 april, 2022
Svenska Aerogel skickade nyligen i väg en order på totalt 1,5 ton Quartzene[®]. Ordern packades för första gången i femkilossäckar, närmare bestämt 300 sådana. Detta innebär att bolaget utvecklar sin packningsteknik, för att möta kundernas behov.
29 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) ("Svenska Aerogel" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med företrädesemission 2021. Den 25 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Totalt nyttjades 18 303 251 Teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 90,6 procent av det totala antalet Teckningsoptioner. Bolaget tillförs därmed cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
22 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB deltar tillsammans med distributören Novcoat på Eurocoat i Paris i slutet av mars. Viktiga befintliga kunder och stora färgtillverkare på plats med stort intresse för Svenska Aerogels teknik för Cool Roof lösningar.
14 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 11 mars 2022 fastställt kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,17 SEK per ny aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna.
9 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) visar i Bokslutskommunikén för 2021 en stark tillväxt där nettoomsättningen ökat med 142%, Vd Tor Einar Norbakk intervjuas om affärsläget just nu i video som publiceras idag.
1 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding välkomnar Joakim Wanner som Sales Director i ett skede när allt fler kunder närmar sig pilot- och expansionsfas och nya tillkommer för att starta utvecklingsprojekt med Quartzene.  Joakim Wanner tar över efter Marco Mayor som övergår till egen verksamhet.
16 februari, 2022
Helåret 2021 avslutas som det bästa året hittills. Stark tillväxt, nettoomsättningen ökade under året med 142%. Utvecklat försäljningsnätverk och flertal nya kundprojekt i prioriterade segment.
11 februari, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommuniké för 2021 och delårsrapport för okt-dec 2021 då rapporteringen är färdigställd tidigare än beräknat.
21 januari, 2022
I december ökade vd Tor Einar Norbakk och flera av styrelsens medlemmar sina innehav i Svenska Aerogel Holding AB (publ). Sammanlagt investerade de i 1 295 346 units (BTU) enligt villkoren i emissionen som avslutades 10 december 2021. Utanför emissionen köpte styrelsens ordförande ytterligare 100 000 aktier, vilket meddelades i december.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB