Pressmeddelanden

3 november, 2022
Svenska Aerogel är nu formellt utnämnda och certifierade av Healthy Place To Work Sverige som en hållbar och hälsosam arbetsplats. Healthy Place To Work är den globala standarden för certifiering av hälsosamma arbetsplatser, och ges endast till organisationer som visar ett tydligt engagemang för hälsofrämjande åtgärder.
2 november, 2022
I september introducerade Svenska Aerogel sin nya produkt SeaQare™, en innovativ teknik som kan användas i båtbottenfärg för att reducera kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav. I samband med detta presenterade bolaget även ett oberoende havstest av SeaQare™ från 2021 som visat mycket bra resultat. Nu har resultatet kommit från ytterligare ett oberoende havstest, genomfört under 2022. Även det nya testet visar mycket goda resultat, vilket bekräftar SeaQares™ positiva effekt.
31 oktober, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Svenska Aerogels företrädesemission av units, som offentliggjordes den 1 november 2021. Totalt nyttjades Teckningsoptioner motsvarande cirka 81 procent av totala antalet emitterade Teckningsoptioner, för teckning av 18 824 157 aktier till en teckningskurs om 0,117 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.
26 oktober, 2022
Quartzene® blir alltmer efterfrågat för användning i cool roof-applikationer, särskilt av aktörer i södra Europa. Svenska Aerogels senaste order exemplifierar detta. Ordern på 500 kg Quartzene® skickades nyligen i väg till franska distributören Novcoat. Novcoat kommer i sin tur att distribuera materialet till bolaget Renovcoat för användning i cool roof-lösningar.
19 oktober, 2022
Torsdagen den 27 oktober kl. 14:00 håller det tyska kemibolaget Worlée i ett webbinarium tillsammans med Svenska Aerogel. Under webbinariet kommer bolagen att presentera sitt samarbete WorléeShield. WorléeShield är en sprutbar, termiskt isolerande ytbehandling som – tack vare sin låga värmeledningsförmåga – kan spara på energi och kostnader. Dessutom kan tekniken skydda personal mot brännskador och därmed bidra till ökad säkerhet på arbetsplatser inom processindustrin.
17 oktober, 2022
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) ("Svenska Aerogel" eller "Bolaget") har idag fastställt teckningskursen och inleder nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med företrädesemission under fjärde kvartalet 2021 (”Teckningsoptionerna”). Bolaget har i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna genomfört en omräkning föranledd av genomförandet av den företrädesemission som offentliggjordes den 5 september 2022. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna 1,15 nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för Teckningsoptionerna fastställs till 0,117 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022.
13 oktober, 2022
Med anledning av den stundande nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 välkomnar Svenska Aerogel Holding AB (publ) aktieägare till en digital investerarträff. Denna sker via Microsoft Teams fredagen den 21 oktober mellan kl. 13:15–14:00. Under sammankomsten kommer vd Tor Einar Norbakk att svara på aktieägarnas inskickade frågor och hålla en presentation om var bolaget befinner sig på sin tillväxtresa.
3 oktober, 2022
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 september 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent, varav cirka 52 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 25 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Svenska Aerogel tillförs därmed cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader.
26 september, 2022
Tidigare i september deltog Svenska Aerogel på International Antifouling Conference som anordnades av I-Tech och RISE i Göteborg. På konferensen presenterade Pernilla Ståhle, utvecklingschef på Svenska Aerogel, bolagets nya produkt SeaQare™ – en hållbar teknik som kan användas i båtbottenfärg för att minska utsläppen av koppar i våra hav. Oberoende test av produkten har visat mycket bra resultat.
23 september, 2022
Svenska Aerogel Holding AB har utsett Elin Lovén till bolagets nya CFO. Hon tillträder senast i mitten av januari 2023 och ersätter Olof Esgård. Elin har en bred finansiell erfarenhet från bolag som Sandvik Mining & Rock Technology, Duro Sweden AB och Grant Thornton.
13 september, 2022
I samband med den pågående företrädesemissionen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”), bjuder Bolaget in aktieägare och allmänheten till investerarlunch i Stockholm.
12 september, 2022
Nyligen betalades den första delsumman på drygt 2,3 MSEK in till Svenska Aerogel för det samarbetsavtal som tecknades i juli med en världsledande producent inom processindustrin. Detta innebär en positiv ekonomisk effekt under tredje kvartalet 2022. Övrig försäljning kommer att utgöra tillägg till denna summa. Den totala ekonomiska kompensationen till Svenska Aerogel för samarbetet under hösten 2022 är, med utgångspunkt i dagens valutakurs, 4.9 MSEK i form av forsknings- och utvecklingstjänster.
9 september, 2022
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 5 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.
8 september, 2022
Måndagen den 12 september kl. 11:30 medverkar Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakk på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Stockholm. Här kommer han att hålla en presentation om Svenska Aerogel med fokus på det växande intresset från stora kunder. Evenemanget är digitalt och livesänt, vilket ger intresserade personer möjligheten att ställa frågor till Tor Einar.
5 september, 2022
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Svenska Aerogel AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 (”Teckningsoptionerna”) om cirka 26,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 36,9 MSEK.
17 augusti, 2022
Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2022 med flera viktiga pågående kundprojekt och ett växande intresse för Quartzene. Den största potentiella kunden någonsin, en internationell aktör inom segmentet Bygg & Fastighet, bygger om för pilotproduktion med bolagets material.
21 juli, 2022
För att optimera användningen av Quartzene® ingår en världsledande producent inom processindustrin ett samarbetsavtal med Svenska Aerogel. Samarbetsavtalet avser initialt en finansiering med en gemensam forsknings- och utvecklingsplan. Den ekonomiska kompensationen till Svenska Aerogel är på minimum 465 KEUR i form av F&U tjänster samt en förväntad försäljning om 30 ton Quartzene® per år i pilotfasen. 
19 juli, 2022
Stort Chemicals blir Svenska Aerogels nya distributör i England och Irland. Med 40 års erfarenhet är Stort en stark spelare på marknaden, framför allt inom ytbehandlingsbranschen. Tillsammans med Stort kan Svenska Aerogel nå ett nytt geografiskt område som bolaget ser stor potential i.
13 juli, 2022
Olof Esgård, nuvarande Chief Financial Officer (CFO) har valt att avsluta sin anställning på Svenska Aerogel. Olof fortsätter i sin nuvarande roll som längst till den 30 november och kommer att göra en kvalitativ och smidig överlämning till sin efterträdare.
7 juli, 2022
I en videointervju på Svenska Aerogels hemsida (www.aerogel.se) kommenterar bolagets vd Tor Einar Norbakk det rådande affärsläget. Där besvarar han frågor från aktieägarna, bl.a. om bolagets patentsituation. Dessutom beskriver han hur flera viktiga potentiella kunder rör sig framåt i affärsutvecklingen, vilket bekräftar att bolagets affärsutvecklingsmodell stämmer.
6 juli, 2022
Idag skickades ytterligare en order till en europeisk kund, och denna var också större än kundens tidigare order. Affären var snabb; ett dygn efter att beställningen kommit in skickade Svenska Aerogel i väg leveransen.
27 maj, 2022
Vid dagens årsstämma den 27 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.aerogel.se.
25 maj, 2022
I april deltog Svenska Aerogel Holding AB på American Coatings Show, i samarbete med distributören Van Horn, Metz & Co. Mässan, som äger rum i Indianapolis, är det ledande nordamerikanska evenemanget inom ytbehandlingsbranschen. Här kunde Svenska Aerogel informera ett flertal färgtillverkare om nyttan med Quartzene®, bl.a. för Cool Roof-lösningar.
20 maj, 2022
Den 27 maj håller Svenska Aerogel Holding AB (publ) årsstämma i Gävle. Inför stämman svarar vd Tor Einar Norbakk på frågor i en videointervju, där han också berättar om bolagets positiva utveckling. Denna video har publicerats på Svenska Aerogels hemsida (www.aerogel.se).
27 april, 2022
Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 1, 2022 med ökande försäljning och fortsatt framgång för kunderna. Bygg & Fastighet förblir ett starkt segment, och affärerna inom Processindustri utvecklas positivt.
26 april, 2022
Aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026–8032 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl. 10.00 i Gävle konserthus, konferensrum Suite Boulogne, Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle. Inregistrering påbörjas 09.30.
11 april, 2022
Svenska Aerogel skickade nyligen i väg en order på totalt 1,5 ton Quartzene[®]. Ordern packades för första gången i femkilossäckar, närmare bestämt 300 sådana. Detta innebär att bolaget utvecklar sin packningsteknik, för att möta kundernas behov.
29 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) ("Svenska Aerogel" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med företrädesemission 2021. Den 25 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Totalt nyttjades 18 303 251 Teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 90,6 procent av det totala antalet Teckningsoptioner. Bolaget tillförs därmed cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
22 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB deltar tillsammans med distributören Novcoat på Eurocoat i Paris i slutet av mars. Viktiga befintliga kunder och stora färgtillverkare på plats med stort intresse för Svenska Aerogels teknik för Cool Roof lösningar.
14 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 11 mars 2022 fastställt kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,17 SEK per ny aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna.
9 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) visar i Bokslutskommunikén för 2021 en stark tillväxt där nettoomsättningen ökat med 142%, Vd Tor Einar Norbakk intervjuas om affärsläget just nu i video som publiceras idag.
1 mars, 2022
Svenska Aerogel Holding välkomnar Joakim Wanner som Sales Director i ett skede när allt fler kunder närmar sig pilot- och expansionsfas och nya tillkommer för att starta utvecklingsprojekt med Quartzene.  Joakim Wanner tar över efter Marco Mayor som övergår till egen verksamhet.
16 februari, 2022
Helåret 2021 avslutas som det bästa året hittills. Stark tillväxt, nettoomsättningen ökade under året med 142%. Utvecklat försäljningsnätverk och flertal nya kundprojekt i prioriterade segment.
11 februari, 2022
Svenska Aerogel Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommuniké för 2021 och delårsrapport för okt-dec 2021 då rapporteringen är färdigställd tidigare än beräknat.
21 januari, 2022
I december ökade vd Tor Einar Norbakk och flera av styrelsens medlemmar sina innehav i Svenska Aerogel Holding AB (publ). Sammanlagt investerade de i 1 295 346 units (BTU) enligt villkoren i emissionen som avslutades 10 december 2021. Utanför emissionen köpte styrelsens ordförande ytterligare 100 000 aktier, vilket meddelades i december.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB