Pressmeddelanden

31 mars, 2021
Svenska Aerogel tar emot en större order från Van Horn Metz i USA som är en av bolagets distributörer. Ordern är på drygt 2 ton Quartzene och motsvarar ett värde om USD 70 000.
30 mars, 2021
Den första av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 27 mars och bolaget tillförs 6,5 msek. Antal aktier ökade med 11 209 409.
25 mars, 2021
Notera att sista dag för teckning är 27 mars 2021, vilket i praktiken betyder fredag 26 mars för de flesta finansiella institut.
19 mars, 2021
Svenska Aerogel har gemensamt med motparterna beslutat att säga upp toppgarantin för TO1 som meddelades genom pressmeddelande den 12 mars 2021.  Utfästelserna från styrelse, ledning och aktieägare om att nyttja TO1 påverkas ej. Uppsägningen av toppgarantin har ingen finansiell påverkan för Svenska Aerogel.
17 mars, 2021
Inför årsstämman den 28 maj 2021 förslår valberedningen för Svenska Aerogel Holding AB att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter. Styrelseledamöterna Angelica Adamski och Erik Olsson har avböjt omval och valberedningen föreslår därför nyval av Petra Einarsson och Jim Wennerlid samt att omval ska ske av styrelseledamöterna Mårten Hellberg och Chatarina Schneider. Valberedningen föreslår också att Per Nordberg omväljs till styrelsens ordförande.
16 mars, 2021
Svenska Aerogel Holding AB har ingått avtal med 4 nya distributörer för att öka försäljningen och närvaron på marknaden.
15 mars, 2021
Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,58 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO1. Nyttjandekursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021.
12 mars, 2021
Inför den stundande nyttjandeperioden av Svenska Aerogel Holding AB:s (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget idag meddela att personer ur styrelse och ledning samt aktieägare kommer att nyttja sammanlagt 1 634 653 teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren har därutöver ingått avtal om en toppgaranti motsvarande 30 procent av emissionen. Totalt utgör teckningsförbindelserna och garantiåtagandena cirka 45 procent.
3 mars, 2021
Svenska Aerogel kommer att presentera på Aktieportföljen live 10 mars. Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen”. Tillsammans bildar de Nordens största digitala plattform och anslagstavla med över 140 000 medlemmar för dagligt utbyte av diskussioner och tips inom aktier och investeringar.
25 februari, 2021
Kundaktiviteter ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noterar bolaget försäljningsrekord. Svenska Aerogel 2.0, den nya affärsplanen, förtydligar riktningen för hur bolaget realiserar värdet med materialteknik, produktion och marknad.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i fyra kundsegment där bolaget ser en snabbare inbrytning i växande marknader.
23 februari, 2021
Försäljningen har fortsatt i bra takt för Svenska Aerogel efter försäljningsrekordet i november. Omkring 1 ton Quartzene har hittills sålts i februari till ett växande antal kunder med ökande volymbehov. Störst framgångar noteras för produkter inom segmentet Bygg&fastighet.
25 januari, 2021
Svenska Aerogel har rekryterat Pernilla Ståhle som ny utvecklingschef. Hon kommer att ansvara för utvecklingsaktiviteter i bolaget och applikationsstöd till kunder som utvecklar nya produkter med Quartzene. Pernilla tillträder 1 mars.
22 januari, 2021
Optionsrätter i Svenska Aerogel Holding AB upptas from 22 januari 2021 till handel på Nasdaq First North Growth Market. Tre serier av optioner erbjuds som ger rätt att teckna nya aktier i tre olika perioder under året.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB