Certified Adviser på First North

Bolag vars aktier handlas på First North ska ha en Certified Adviser som övervakar om Bolaget lever upp till First Norths regelverk. För att garantera efterlevnaden av det regelverk som omgärdar handeln på First North granskar Nasdaqs eget övervakningsorgan ”Surveillance” både de bolag som verkar på handelsplattformen och deras Certified Advisers.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB och de ansvarar i denna egenskap för att Bolaget lever upp till First Norths regelverk. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget. Kontakt: info@fnca.se, 08-528 003 99

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB