Marknads- och Kommunikationschef

– Skapar framgångsrik plattform för internationell marknadskommunikation! 
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Uppdraget
I den nya rollen som Marknads- & Kommunikationschef driver och utvecklar du bolagets kommunikationsplattform och lyfter den strategiska och digitala kommunikationen. Du utvecklar och implementerar företagets marknadsföringsstrategi. I grunden fortsätter du utveckla och tydliggöra Svenska Aerogels erbjudande mot kundernas olika behov och även på deras språk. Det innebär utveckling av såväl Svenska Aerogels webbsida som relevanta externa kanaler, exempelvis sociala medier. Du genomför olika multidisciplinära utvecklingsprojekt inom marknad och kommunikation som bidrar till företagets tillväxt.
 
Du bidrar aktivt som ett stöd till VD angående Investerarrelationer – företagets relationer med kapitalmarknad och aktieägare, ex. med kommunikation och service till analytiker, journalister och enskilda aktieägare. Du ansvarar för och kvalitetssäkrar bolagets insiderhantering, genom relevanta rutiner och sekretess.
Du blir en viktig person i ledningsgruppsarbetet med din marknadsorienterade och kommunikativa förmåga. Du rapporterar till VD.
 
Kvalifikationer 
Du har gedigen erfarenhet av marknadsutveckling från en liknande tjänst, gärna inom en teknisk bransch och/eller industri. Fokus bör ha legat på att generera hållbar försäljning inom B2B. Du har erfarenhet av strategiskt utveckla digital kommunikation och marknadsföring, har varit ansvarig för digitala kanaler såsom webbplats och sociala medier, samt gärna upphandlat tjänster och verktyg inom området. 
Du har förmågan att skriva relevanta texter med olika kommunikativa syften, på minst svenska och engelska. Du har erfarenhet av grafisk produktion och kunskap inom relevanta tekniska hjälpmedel.
 
Du har troligtvis erfarenhet av IR-frågor samt intresse att utveckla dessa frågor.
 
Har du tidigare byggt en marknadsavdelning så är det meriterande. 
 
Du är en trygg ledare och har en naturlig ”sense of urgency” samt en entreprenörsvilja att bygga och utveckla. Du är kreativ, affärsorienterad, självgående och har lätt att se helheter samt arbetar målinriktat och strukturerat. Du har i grunden relevant högskoleexamen eller likvärdig arbetslivserfarenhet.  
Välkommen att bli nyckelperson till Svenska Aerogels fortsatta utveckling!
 


Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar. Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper. Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för.

KONTAKT
Torgny Balkefors
0733434769
torgny@balkefors-ponsiluoma.se

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN via  Länk: https://balkefors-ponsiluoma.se/tjanst/marknads-kommunikationschef-till-svenska-aerogel-gavle/

Sista ansökningsdag: 2022-02-13

Publiceringsdatum: 2022-01-10

Dela

Marknads- & Kommunikationschef
13 januari, 2022

Bilder

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB