Maskiningenjör

- Process- och teknikutvecklare av industriproduktion!
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. De har idag en fungerande produktionsenhet i Gävle som nu framledes ska flyttas närmare de internationella kunderna.

 
Uppdraget
Som maskiningenjör blir du en nyckelperson i ett starkt team som har bred och djup kompetens inom teknikutveckling av process- och produktion. Ditt uppdrag blir främst att tillsammans med teknikteamet ta ansvar för att ha rätt kompetens och utveckla bolaget inom exempelvis mekanik, konstruktion, automation och digitalisering. Ni arbetar ofta i projektform där du är beredd med projektledning. Ni förbereder bolagets europiska expansion och ansvarar för investeringar, och upphandlar av produktions- och processutrustning. Du rapporterar till Teknisk chef.
 
Kvalifikationer
Du har god erfarenhet av produktionsutveckling inom tillverkande industri, exempelvis inom  materialhantering eller från processindustri. Du har arbetat med att utveckla och projektleda produktionslösningar och teknikutveckling gärna inom både mindre som större organisationer. Du har relevant språkkunskap inom engelska, och meriterande med ytterligare språk.
 
Du är analytisk, strukturerad och metodisk samt har lätt för att se helheter. Du har i grunden relevant teknisk högskoleexamen ex. som teknisk- eller maskiningenjör eller att du har likvärdig arbetslivserfarenhet.  
Välkommen att bli nyckelperson till Svenska Aerogels utveckling!


Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar. Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper. Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för.

KONTAKT
Torgny Balkefors
0733434769
torgny@balkefors-ponsiluoma.se

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN via länk https://balkefors-ponsiluoma.se/tjanst/maskiningenjor-till-svenska-aerogel-gavle/

Sista ansökningsdag: 2022-02-27

Publiceringsdatum: 2021-12-28

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB