Sales Director

– entreprenörsdriven ledare som tar Quartzene® till världsmarknaden! 

 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.
 
Uppdraget
Som Sales Director driver du med hög ambition vad som krävs för att ta Quartzene® till världsmarknaden. Du vidareutvecklar de redan uppstartade kundrelationerna och med satt strategi i ryggen, skapar du långsiktiga internationella affärer. Tillsammans med ditt team (2 st Account Managers) planerar, agerar och följer du upp ert ambitiösa försäljningsarbete, där ditt coachande arbetssätt ständigt utvecklar processerna och relationerna med kunden. Du är starkt affärsdriven, metodisk och ihärdig i att nå nya slutprodukter på marknaden, med stöd av företagets breda produktutvecklingskompetens. I vissa fall kan det göras via återförsäljare.
Du blir en viktig person i ledningsgruppsarbetet med ditt kundorienterade och affärsmässiga förhållningssätt.
 
Kvalifikationer
Du har god erfarenhet av internationella affärer och ledarskap i relevant bransch. Du är en trygg ledare som skapar delaktighet och utvecklar dina medarbetare, genom bra balans i kravställande och stödjande. Du har gärna erfarenhet av start-up bolag och förståelse för ett litet bolag med stora ambitioner. Du har en naturlig "sense of urgency", men din erfarenhet har lärt dig vikten av struktur, planering och projektledning för att bli hållbart framgångsrik. 
Du har i grunden en kemi- eller materialrelaterad högskoleexamen. 
 
Välkommen att framgångsrikt driva våra kundrelationer till försäljning!

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>
SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.