Teknisk chef

– Teknikdriven utvecklare som internationaliserar produktionen av hållbara Quartzene®! 
 
Börsbolaget Svenska Aerogel kommersialiserar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. De har idag en fungerande produktionsenhet i Gävle som nu framledes ska flyttas närmare de internationella kunderna. 

Uppdraget
I den nya rollen Technical director/Teknisk chef driver du den tekniska utvecklingen i nära samarbete med R&D- och produktionsenheterna för produktionsprocessen av Quartzene®. Det sker oftast i projektform där du är projektledare. Utifrån din kompetens och entreprenörstänk bidrar du och utvecklar bolagets kunskap inom exempelvis projekthantering, mekanik, konstruktion, automation och digitalisering. Du förbereder Svenska Aerogels europeiska expansion och ansvarar för investeringar, och upphandlar/förhandlar vid inköp av produktions- och processutrustning. Tillsammans med dina medarbetare (maskiningenjör och produktionstekniker) styr ni produktionsprojekt genom att leda, driva och följa upp aktiviteter som leder mot produktionsstart.
Du blir en viktig person i ledningsgruppsarbetet med ditt teknikutvecklande förhållningssätt och bidrar i Svenska Aerogels strategiska arbete och affärsutveckling. Du rapporterar till VD.
 
Kvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet av produktionsutveckling inom tillverkande industri, gärna inom materialhantering, processindustri eller från leverantörssidan. Du har gärna satt upp produktionslösningar internationellt och vi ser gärna att du har erfarenhet av förhandling/inköp av maskiner och processutrustning. Du har säkerligen erfarenheter av teknikutveckling inom såväl mindre som större organisationer. Du har relevant språkkunskap inom engelska och meriterande med ytterligare språk.
 
Du är en trygg ledare som skapar delaktighet och utvecklar dina medarbetare, genom bra balans i kravställande och stödjande/coachande. Du har en naturlig ”sense of urgency” och en entreprenörsvilja att bygga och utveckla. Du har en cool analytisk hjärna som har lätt att se helheter och hur ta sig an framgångsrik teknikutveckling. Du har i grunden relevant teknisk högskoleexamen ex. som maskiningenjör eller att du har likvärdig arbetslivserfarenhet.  
Välkommen att bli nyckelperson till Svenska Aerogels fortsatta utveckling!


Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsklighetens krav på hållbara lösningar. Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper. Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för.

KONTAKT
Torgny Balkefors
0733434769
torgny@balkefors-ponsiluoma.se

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast

ANSÖKAN via länk: https://balkefors-ponsiluoma.se/tjanst/teknisk-chef-till-svenska-aerogel-gavle/

Sista ansökningsdag: 2022-02-13

Publiceringsdatum: 2022-01-10

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB