Global marknad för hållbara lösningar

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene bidrar med effekter i en slutprodukt och i de flesta fall får kunden flera effekter i en och samma lösning. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; att minska vikten i en slutprodukt och ersätta plast.

Läs mer

Utvalda marknadssegment

Quartzene finns i flera varianter och optimeras efter kundens behov. Användningsområdena är oändliga och för att fokusera har Svenska Aerogel valt fyra segment där det finns förutsättningar för ett kommersiellt genombrott i större skala.  

Läs mer

TRANSPORT

Transport är ett av de snabbast växande segmenten för aerogeler. Bilar, lastbilar, båtar, järnväg, flyg och olika transportbehållare. Här kan Quartzene bidra med flera effekter i en och samma lösning. 

Läs mer

PROCESSINDUSTRI

Efterfrågan inom processindustrin drivs av det ökande behovet av effektiv energiförbrukning, stabilitet i processer, säkerhet, skydd mot korrosion, komfort och skydd av egendom. Quartzene bidrar med flera effekter i en och samma lösning 

Läs mer

PAPPER & MASSA

Efterfrågan inom papper & massa drivs i huvudsak av behovet av produkter med låg vikt och goda tryck- och barriäregenskaper (via absorption). Quartzene i bestrykningar ger skarpare tryck och effektivare tryckprocess och bidrar med flera effekter i en och samma lösning.

Läs mer

BYGG & FASTIGHET

Efterfrågan på förbättrade materiallösningar inom bygg & fastighet drivs i huvudsak av den ökade kravställningen på byggnaders energieffektivitet, ökade utrymmen, komfort, minskad materialförbrukning, minskad vikt, skydd av egendom och säkerhet. 

Läs mer

SVENSKA AEROGEL AB