Global marknad för hållbara lösningar

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene bidrar med effekter i en slutprodukt och i de flesta fall får kunden flera effekter i en och samma lösning. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; att minska vikten i en slutprodukt och ersätta plast.

Läs mer

Utvalda marknadssegment

Quartzene finns i flera varianter och optimeras efter kundens behov. Användningsområdena är oändliga och för att fokusera har Svenska Aerogel valt fyra segment där det finns förutsättningar för ett kommersiellt genombrott i större skala.  

Läs mer

TRANSPORT

Transport är ett av de snabbast växande segmenten för aerogeler. Bilar, lastbilar, båtar, järnväg, flyg och olika transportbehållare. Här kan Quartzene bidra med flera effekter i en och samma lösning. 

Läs mer

PROCESS

Efterfrågan inom processindustrin drivs av det ökande behovet av effektiv energiförbrukning, stabilitet i processer, säkerhet, skydd mot korrosion, komfort och skydd av egendom. Quartzene bidrar med flera effekter i en och samma lösning 

Läs mer

PAPPER & MASSA

Efterfrågan inom papper & massa drivs i huvudsak av behovet av produkter med låg vikt och goda tryck- och barriäregenskaper (via absorption). Quartzene i bestrykningar ger skarpare tryck och effektivare tryckprocess och bidrar med flera effekter i en och samma lösning.

Läs mer

BYGG & FASTIGHET

Efterfrågan på förbättrade materiallösningar inom bygg & fastighet drivs i huvudsak av den ökade kravställningen på byggnaders energieffektivitet, ökade utrymmen, komfort, minskad materialförbrukning, minskad vikt, skydd av egendom och säkerhet. 

Läs mer

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.