Global marknad för hållbara lösningar

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene bidrar med effekter i en slutprodukt och i de flesta fall får kunden flera effekter i en och samma lösning. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; att minska vikten i en slutprodukt och ersätta plast.

Läs mer

Våra marknadssegment

Quartzene finns i flera varianter och optimeras efter kundens behov. Användningsområdena är oändliga och för att fokusera har Svenska Aerogel valt fyra segment där det finns förutsättningar för ett kommersiellt genombrott i större skala.  

Läs mer

Så drivs marknaden – utmaningar och risker

Det som driver marknaden är behovet av energibesparing. Isolerande ytskikt kan stå för en stor del av energibesparingen i exempelvis industriella tillämpningar.

Läs mer>

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.