Affärsutveckling och Säljcykler

Säljprocessen från prospektering till att vi uppnår full potential hos en kund är en utveckling som tar olika lång tid beroende på vilken typ av industri som kunden bedriver.  Det handlar om ca 1 år eller mer innan en ny produkt med Quartzene är redo för lansering.

Vår pipe-line omfattar aktiva kunder som valt att ta in Quartzene i sin miljö för att utveckla nya produkter med Quartzene. I bilden illustreras processen från en första kontakt med kunden till dess att kunden har etablerat produkten på marknaden och är en återkommande beställare av Quartzene.

Prospektering / Leads generering

Svenska Aerogel har valt ut fyra segment där Quartzene gör mest nytta och förutsättningar finns för en snabb kommersialisering. Bygg&Fastighet / Processindustri / Papper&Massa / Fordon (länkar). Svenska Aerogel vänder sig till återförsäljare inom dessa segment. Det är industrier som t ex tillverkare av färg, puts, gips, betong, isolerande rörsystem, paneler, kompositer samt papper/kartong och komponenter till fordonsindustri.

Intresset för Quartzene växer i takt med att nyttan uppmärksammas på marknader där behoven är stora för att utveckla effektivare materiallösningar. När en kontakt etablerats undersöks förutsättningarna för att genomföra ett utvecklingsprojekt. (Vilka förutsättningar?) Nya utvecklingsprojekt fylls på i allt högre takt nu tack vare våra distributörers säljarbete. 

Produktutveckling

De första testerna sker i labmiljö hos kunden eller i vissa fall parallellt i Svenska Areogels laboratorium i Gävle. Svenska Aerogel bidrar med expertis för integreringen av Quartzene i kundens formuleringar. Den tilltänkta applikationen testas, vidareutvecklas och optimeras. Detta arbete pågår olika lång tid beroende på applikation och industri och avslutas med godkännande av teknik och i vissa fall certifiering.

Pilotfas / Ramp-up

 I det här läget är Quartzene godkänt som insatsmaterial i en ny eller förbättrad produkt. Kunden arbetar vidare med större kundtester, provkörningar och påbörjar förhandlingar av kommersiella villkor. I kundens organisations förbereds produktlanseringen och planering inför fullskalig produktion och lageruppbyggnad. Svenska Aerogel tar del av information och får en volymprognos för kommande månader.

Expansion och mognad

Vi får större återkommande order från kunder.  Vid en lyckad produktlansering kan kunden välja att lansera produkten i ytterligare flera andra områden och då kan volymen öka signifikant för Quartzene. Ett utmärkt tillfälle att ta djupare diskussioner om en eventuell installation av modul i kundens närområde. Det ger fördelar för kunden som undviker onödig logistik och får möjlighet att ytterligare effektivisera i egen produktionsanläggning.

SVENSKA AEROGEL AB