Effekterna av Quartzene

- flera effekter i en och samma lösning

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Det handlar om Med Quartzene skapa nya effekter i en slutprodukt som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; att minska vikten och ersätta plast. Många gånger får kunden flera av dessa egenskaper i en och samma lösning med Quartzene.

Quartzene är extremt poröst och har utmärkta isolerande egenskaper. Det är dessutom miljövänligt, kan inte brinna och tål mycket höga temperaturer utan att förändras. Därmed kan Quartzene förbättra egenskaperna hos de flesta material och produkter inom isolering.

Isolering mot värme och kyla (termisk isolering

Förutsättningarna för att dra nytta av Quartzenes egenskaper är att binda in det i en materialmatris, där det förstärker befintlig isoleringsfunktion. Svenska Aerogel samarbetar med ett antal bolag inom vitt skilda applikationer som till exempel stenull, non-woven textilier för fordonsisolering, isoleringspaneler och funktionskläder. Även för pappersindustrin har Svenska Aerogel fått fina resultat från tester med Quartzene och dess isolerande förmåga.

Exempel på slutprodukter är termiskt isolerande färg, puts och paneler, SafeTouch-lösningar och isolerande textilprodukter. Övergången till eldrivna fordon kommer att driva efterfrågan på lätta, högeffektiva isoleringsmaterial som dessutom är brandhärdiga. Att värma eller kyla kupén drar på batterikapaciteten, och därmed fordonets räckvidd.

Isolering mot ljud (akustisk isolering)

Kvaliteten på byggnader, fordon, båtar och diverse anläggningar inom processindustri karaktäriseras inte bara av termisk isolering, utan minst lika viktigt är isolering mot ljud och buller.

 Quartzene ökar komforten med sin avgörande egenskap att isolera mot ljud och buller. Exempel på slutprodukter där Quartzene ingår för att tillföra akustiskt isolerande egenskaper är ytskikt och paneler för transport- och byggindustri. Quartzene skapar dessutom förutsättningar för säkrare arbetsmiljöer i industriområden där buller och ljud kan orsaka allvarliga hörselskador.

 Ökat skydd mot brand

I kombination med sina isolerande egenskaper är Quartzene brandhämmande och har visat god effekt i brandskyddslösningar. År 2017 startade en hypotesprövning av Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä med lovande resultat. Etapp två i projektet startade 2018 tillsammans med en färgtillverkare med syfte att komma fram till en färdig produkt. Projektet är förlängt till nov 2020. Den brandhämmande funktionen i Quartzene utgör ett positivt tillägg inom termisk isolering, där branden i Grenfell Tower i London lett till en översyn av material och konstruktionslösningar, såväl som lagstiftning och efterlevnad. Behovet för skydd av egendom och den resulterande kravställningen på brandsäkerhet förblir en avgörande aspekt inom transport-, process- samt fastighets- och byggindustri. 

Filtrering av gaser och vätskor

Ett exempel på hur Quartzene kan användas är att absorbera etylen. Etylen är vid rumstemperatur en gas som många frukter utsöndrar för att påbörja sin mognadsprocess. Etylen påverkar inte bara den utsöndrande frukten, utan orsakar att närliggande frukt och grönt mognar snabbare och så småningom ruttnar, något som kostar livsmedelsbranschen och enskilda konsumenter stora summor. För att bromsa förruttnelseprocessen är det dessutom vanligt att frukt och grönt besprutas, något som är skadligt både för miljö och hälsa.  Svenska Aerogel samarbetar med den stora turkiska vitvaruproducenten Arçelik och schweiziska Sefar med syfte att utveckla filter för kylskåp där Quartzene används för etylenfångst.

Tekniken är också applicerbar på större kylanläggningar som exempelvis i livsmedelsbutiker. Ett utvärderingsprojekt pågår med Äppelriket Österlen och Partnerskap Alnarp för att se om etylenabsorberande Quartzene kan förlänga lagringstiden ytterligare i Äppelrikets så kallade ULOs, d.v.s. stora lagringskammare för äpplen under ”Ultra Low Oxygen” atmosfär.

 Quartzene kan skräddarsys för att omhänderta olika typer av gasformiga luftföroreningar, till exempel svavelföroreningar, kväveoxider, formaldehyd med mera.

Dela

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.