Våra marknadssegment

GLOBAL EXPANSION I UTVALDA SEGMENT

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene bidrar med effekter i en slutprodukt och i de flesta fall får kunden flera effekter i en och samma lösning. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; att minska vikten i en slutprodukt och ersätta plast.

Quartzene finns i flera varianter och optimeras efter kundens behov. Användningsområdena är oändliga och för att fokusera har Svenska Aerogel valt fyra segment där det finns förutsättningar för ett kommersiellt genombrott i större skala.  

Det gemensamma syftet för kunderna inom dessa segment är att med Quartzene skapa avancerade materiallösningar för att sänka miljöpåverkan, öka säkerhet och komfort samtidigt som kundernas affärer främjas.

Utvecklingsarbeten pågår på bred front i olika applikationer hos kunder. Några har nått marknaden med produkter innehållande Quartzene, andra är nära kommersialisering medan andra behöver mer tid.  Svenska Aerogel har utvecklat stor kompetens och erfarenhet från utvecklingsarbeten och tester tillsammans med kunder och erbjuder idag kvalificerad support i utvecklingsfasen inför lansering av nya produkter.

Övriga potentiella marknader

Svenska Aerogel fokuserar för närvarande på de fyra marknadssegmenten. Samtidigt utvärderas kontinuerligt nya idéer för olika tillämpningar. Det finns till exempel stora möjligheter för den teknologi Quartzene erbjuder inom det breda området Life Science (medicin, biologi, mat och dryck, kosmetik mm). Bolaget är idag engagerat i två Life Science projekt där utveckling pågår med externa partners.

 

Dela

SVENSKA AEROGEL AB