Papper & massa

Efterfrågan inom papper & massa drivs i huvudsak av behovet av produkter med låg vikt och goda tryck- och barriäregenskaper (via absorption). Quartzene i bestrykningar ger skarpare tryck och effektivare tryckprocess och bidrar med flera effekter i en och samma lösning.

  • Skarpare och snabbare tryck
  • Ersätter plast som barriär
  • Sänker vikt och materialåtgång

Exempel på applikationer: Förbättrad upplösning på tryck, termisk isolering & barriär för pappers- och kartongprodukter

Kunder: Producenter av papper, dekorpapper och kartong för inkjettryck, samt producenter av livsmedelsförpackningar och övriga förpackningar med höga kvalitetskrav på tryck.

Marknadspotential  - Quartzene inom Papper & massa 

Svenska Aerogel arbetar  med att hitta områden där Quartzene kan användas för att isolera i bulk, det vill säga utöver ytskikt. Ett antal lovande samarbeten har startats där Quartzene inarbetas i skummade isoleringsprodukter av polyuretan. Tillsatsmängden är relativt låg men volymerna inom dessa områden är mycket stora, varför potentialen för Quartzene är god.

 

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.