Papper & massa

Efterfrågan inom papper & massa drivs i huvudsak av behovet av produkter med låg vikt och goda tryck- och barriäregenskaper (via absorption). Quartzene i bestrykningar ger skarpare tryck och effektivare tryckprocess och bidrar med flera effekter i en och samma lösning.

  • Skarpare och snabbare tryck
  • Ersätter plast som barriär
  • Sänker vikt och materialåtgång

Exempel på applikationer: Förbättrad upplösning på tryck, termisk isolering & barriär för pappers- och kartongprodukter

Kunder: Producenter av papper, dekorpapper och kartong för inkjettryck, samt producenter av livsmedelsförpackningar och övriga förpackningar med höga kvalitetskrav på tryck.

Marknadspotential  - Quartzene inom Papper & massa 

Svenska Aerogel arbetar  med att hitta områden där Quartzene kan användas för att isolera i bulk, det vill säga utöver ytskikt. Ett antal lovande samarbeten har startats där Quartzene inarbetas i skummade isoleringsprodukter av polyuretan. Tillsatsmängden är relativt låg men volymerna inom dessa områden är mycket stora, varför potentialen för Quartzene är god.

 

SVENSKA AEROGEL AB