Process 

Efterfrågan inom processindustrin drivs av det ökande behovet av effektiv energiförbrukning, stabilitet i processer, säkerhet, skydd mot korrosion, komfort och skydd av egendom. Quartzene bidrar med flera effekter i en och samma lösning, t ex:

  • Högeffektiv värmeisolering
  • Säkerhet (minskad risk för brännskador)
  • Energibesparingar
  • Bidrar till flamskydd

Exempel på applikationer: Termiskt isolerande ytskikt, ”Safe Touch”, skydd mot korrosiion under isolering, förbättrad isolering av fjärrvärme/fjärrkyla, förlänga livslängden på befintligt teknik.

Kunder: Producenter av isolerande rörsystem, tillverkare av funktionella färger, energisektorn (de som genererar eller transporterar energi)

Marknadspotential  - Quartzene inom Process

En utmaning inom processindustri är korrosion under isolering. Detta är ett problem när kondens uppstår under klassisk glasfiberisolering av till exempel rör. Korrosion pågår utan att man kan observera tillväxten, och konsekvensen kan medföra oväntade och kostnadskrävande avbrott för att byta komponenter.[1] Termiskt isolerande färg är ett alternativ och kan enligt Bolagets bedömning utgöra en växande del av processisoleringsmarknaden.

Termiskt isolerande ytskikt konkurrerar framförallt mot klassisk isolering, varför isoleringseffekten i förhållande till applicerat skikt måste vara så hög som möjlig för att motivera substitut. Detta talar till fördel för Quartzene som har aerogelens egenskaper matchat med en kostnadseffektiv tillverkning.

Behovet av att reducera energiförluster i processindustrin och i fjärrvärmenät är stort, och den tekniska fördelen att isolera rör med termiskt isolerande färg istället för traditionell isolering för att förhindra korrosion kommer att driva upp efterfrågan.[2]

Under 2019 har nya färgsystem utvecklats hos kunder och samarbetspartners där Quartzene kan användas i applikationer upp till 300 grader. Detta öppnar upp för att använda Quartzene för värmeisolerande beläggningar inom nya områden, exempelvis i högtemperaturprocessindustrier. Quartzene reducerar värmeledningsförmågan och nyttjas i ytskikt för att spara energi, begränsa värmeförluster, minska kondensationsproblem och reducera arbetsmiljörisker vid heta ytor.

Asien-Stillahavsregionen (APAC) förväntas driva tillväxten inom processindustrin och leverera en genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 5,9 procent på årsbasis fram till och med 2023. [3] Den eskalerande industrialiseringen samt de ökade disponibla inkomsterna inom APAC är exempel på drivkrafter som förväntas ligga som grund till utvecklingen.

På ett mer generellt plan drivs efterfrågan inom processindustrin av det ökade behovet för effektiv energiförbrukning, stabilitet i processer, säkerhet, skydd mot korrosion, komfort och skydd av egendom.

(1,2,3) Markets and Markets – Insulation coatings market: Forecast to 2023, 2019

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.