Transport

Transport är ett av de snabbast växande segmenten för aerogeler. Bilar, lastbilar, båtar, järnväg, flyg och olika transportbehållare. Här kan Quartzene bidra med flera effekter i en och samma lösning, t ex:

  • Förbättrar termisk och akustisk isolering
  • Sänker vikt och ökar utrymmet
  • Ersätter oljebaserade produkter
  • Hindrar termisk rusning
  • Bidrar till flamskydd

Exempel på slutprodukter där Quartzene kan ingå: Termiskt och akustiskt isolerande ytskikt och kompositer, Isolering av avgassystem, flamskyddande textil och ytskikt, antikondensation och skydd mot termisk rusning av batterier.

Exempel på kunder: Komponenttillverkare för fordonsindustri, underhållsföretag för transportsektorn, tillverkare av funktionella färger.

Marknadspotential  - Quartzene inom Transport

Applikationerna är många och fram till år 2022 förväntas transportsegmentet växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 22,9 procent (1). Efterfrågan på effektiva materiallösningar inom transportindustrin drivs i huvudsak av den ökade kravställningen på energieffektivitet, minskad vikt, rena avgaser, komfort och säkerhet. Transportindustrin har enligt Svenska Aerogels bedömning omfattande och tidskrävande utvecklingscykler innan implementering, varför det är viktigt att identifiera nischer där ett uttalat behov kan bädda för en snabb implementering.

En stor del av tillväxten i transportsegmentet hänförs till bilindustrin där efterfrågan på effektiv isolering i fordon förväntas öka stadigt i samband med en fortsatt omfattande bilproduktion världen över. Fordonstillverkare står inför en utmaning att begränsa energiförbrukningen. Att möta hållbarhetskrav och samtidigt förkorta produktionscykeltider har motiverat många tillverkare att ersätta sina föråldrade isoleringslösningar och processer.

En viktig trend är den pågående övergången till eldrivna fordon som  kommer att driva efterfrågan på lätta, högeffektiva isoleringsmaterial som dessutom är brandhärdiga. Att värma eller kyla kupén drar på batterikapaciteten och minskar således fordonets räckvidd. Övergången resulterar i helt nya förutsättningar för isoleringslösningar då förbränningsmotorn successivt kommer att ersättas av batteridrivna fordon som ställer nya krav på energi- och värmehantering.

Quartzenes egenskap att vara termiskt isolerande är vital för olika bilkomponenter såsom motorer och batterier.

Med Quartzene uppnås effektiv isolering utan att ge upphov till varken minskat kabinutrymme eller hög energiförbrukning vilket är en stor fördel för fordonstillverkare. Förutom att vara termiskt isolerande är Quartzene även fuktbeständigt, bidrar till isolering mot ljud och buller samt ger utmärkt brandskydd. (2)

Quartzene kan även ge fördelar i marina applikationer. Cirka 90 procent av den globala handeln sker via sjötransport och står för cirka 4 procent av de globala utsläppen. (3) Hållbarhet och säkerhet är högsta prioritet inom marinindustri och behovet för effektiva energibesparingslösningar är stort. På grund av sin unika materialprofil kan Quartzene användas i trånga utrymmen på olika typer av fartyg och offshore-plattformar. (4)

(1,4) Markets and Markets – Aerogel market: Forecast to 2022, 2017

(2,3) Markets and Markets – Insulation coatings market: Forecast to 2023, 2019

SVENSKA AEROGEL AB