GreenFresh - filterlösning

GreenFresh, filter för avlägsnande av etengas.  Ansökan inlämnad hösten 2019.

Svenska Aerogel har ansökt om stöd från EIP Europeiska Innovationspartnerskap för att driva projektet ”GreenFresh”. 

Kontakt: Sara Wengström, 073 337 0095 sara.wengström@aerogel.se

”GreenFresh™, världens första hållbara filter för avlägsnande av etengas”. Filterlösningen utnyttjar Svenska Aerogels innovation Quartzene för att avlägsna eten i syfte att förlänga livslängden för frukt och grönsaker.

Projektet har ansökt om stöd från EIP och planerar att genomföra projektet om stödet beviljas. Projektet kommer att ledas av Svenska Aerogel och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ansvarar för utvärderingen och den ekonomiska redovisningen. Konsortiet kommer dessutom bestå av Äppelriket (ett medlemsföretag som ägs av 94 fruktodlare), SEFAR (världens ledande utvecklare av filterduk) och rådgivare från Västra Götalandsregionen. Projektet är en följd av tidigare projektsamarbeten där filter med Quartzene framgångsrikt testats för etylenfångst.

Projektet har ansökt om stöd av Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) genom Jordbruksverket.

Syftet med detta projekt är att validera och introducera en "grön" filterlösning för avlägsnande av eten på marknaden, vilket skulle innebära en avsevärd förbättring av konkurrenskraften hos producenter av frukt och grönsaker i Sverige. Projektet, i nära samverkan med framtida användare, avser att demonstrera det nya filtermaterialets prestanda och optimera ett nytt filtersystem som sedan kan integreras i kommersiella kylrum av olika storlek, som används av svenska primärproducenter. Filterlösningen utnyttjar det nano-porösa materialet Quartzene®, utvecklat och patenterat av Svenska Aerogel.

Tekniska studier utförda under 2016-2018 indikerar att det nya filtret/materialet kan bibehålla kvaliteten och förlänga livslängden på frukt (såsom bananer och äpplen) med upp till 50% genom avlägsnande av eten, utan att behöva förlita sig på miljöfarliga alternativ. Studier indikerar att det nya filtret skulle gynna svenska äppelodlare då deras lönsamhet skulle ökas tack vare minskat svinn och förlängda lagringsperioder. Detta skulle i förlängningen möjliggöra en expansion av inhemsk äppelodling och ta marknadsandelar från importerade äpplen.

Olika affärsupplägg kommer att utvärderas för att säkerställa en snabb introduktion på marknaden och därmed nå användarna på den svenska marknaden efter projektets avslut.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.