Affärsmodell och strategi

Svenska Aerogels strategi bygger på att i nära samarbete med industriella samarbetspartners utveckla nya applikationer där Quartzenes mångsidiga egenskaper och låga produktionskostnad möjliggör industriell produktion.

Svenska Aerogel producerar Quartzene, ett tillsatsmaterial för användning i olika applikationer av tillverkande industrier eller också som slutprodukt som exempelvis inom filtrering. Quartzene produceras i Bolagets egna anläggning i Gävle och kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov.

Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom värdeskapande återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Ambitionen är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika F&U projekt. De är antingen externfinansierade via partners eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala föråda projekten bidrar till att Quartzene används i kommersiella tillämpningar som senare beräknas ge intäkter när produkterna marknadsintroduceras. Genom att deltaga i dessa projekt ser Svenska Aerogel möjligheter att bevisa Quartzenes egenskaper och övergå till kommersiell produktion.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.