Affärsmodell 

Svenska Aerogel arbetar med nanoteknologi och tillverkar Quartzene®, ett insatsmaterial för olika industriella applikationer.

Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt.

INNOVATIONEN - vårt material Quartzene är en vidareutveckling av klassisk aerogel. Skillnaden mot klassisk aerogel är bland annat att Svenska Aerogel använder jordens naturliga resurser i en mer kostnadseffektiv och miljövänlig tillverkning. För att framställa Quartzene används kisel, vatten och energi och tillverkningsprocessen lämnar inga negativa avtryck på miljön.

Quartzene är ett insatsmedel som produceras i en skalbar process för industriella volymer. Det har tidigare inte varit möjligt på samma sätt med traditionell framställning av aerogel.  Svenska Aerogel har därmed skapat förutsättningar för helt nya användningsområden och i takt med starkt ökade krav på hållbara lösningar är idag Quartzene uppmärksammat av tillverkande industrier i hela världen.

Affärsplan - Svenska Aerogel 2.0

Den nya affärsplanen Svenska Aerogel 2.0 är en kundanpassad plattform som stärker bolagets ställning i kommersialiseringsfasen. Quartzene® ska ut i världen. Affärsplanen visar hur Quartzene skapar värde i hela kedjan - från tillverkningen till kunder och slutanvändare som efterfrågar nya hållbara lösningar.

Bolaget har utvecklats från forskning, via start-up, på väg mot scale-up. Visionen är tydlig och sammanfattar kundernas, omvärldens och bolagets strävan att utveckla nya materiallösningar för en hållbar värld.

- Vår vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

VÅRA KUNDER - är tillverkande industrier som i sina produkter vill ha effektivare isolering mot kyla, värme, akustik och brand. De vill ha lättare och effektivare lösningar för att minska materialförbrukningen, öka utrymmet och säkerheten, ersätta plast – och helst flera av dessa i en och samma lösning. Det är möjligt med Quartzene .  Svenska Aeogels teknik anpassas till kundens behov och erbjuder lösningar med det gemensamma syftet att skapa materiallösningar som möter FN: s hållbara mål. 

UTVALDA MARKNADSSEGMENT.  Ambitionen är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. Svenska Aerogel har identifierat fyra marknadssegment  där man ser de största möjligheterna för en snabb kommersialisering. Det är transport, processindustri, papper och massa samt fastighet och byggnadsindustri. 

FÖRSÄLJNING  drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom distributörer i industrialiserade delar av världen. 

PARTNERS & PROJEKT. Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt I olika utvecklingsprojekt. De är antingen externfinansierade via partners eller drivs i egen regi tillsammans med kunder inom valda segment. I projekten ser Svenska Aerogel möjligheten att bevisa nyttan med Quartzene för att tillverkaren i nästa steg lanserar en ny produkt. 

PRODUKTION. Svenska Aerogel bidrar till en hållbar framtid genom att använda naturliga resurser - kisel, vatten och energi i en unik tillverkningsprocess.

Fabriken i Gävle är den första i sitt slag i världen för tillverkning av Quartzene. Master Pilot Plant var färdig i december 2019, en processindustri med kapacitet att tillverka 225 ton Quartzene per år (beroende på typ av material). Anläggningen är idag CE-märkt och godkänd i alla instanser för att producera upp till 1000 ton Quartzene per år. 

MODULER. Produktionen är designad i MODULER. Det gör det möjligt att sätta upp anpassad produktion hos kund eller i kundtäta områden. Det minskar avtrycket på miljön med färre transporter och ökar effektiviteten hos kund.   

SVENSKA AEROGEL AB