Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Professor Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling. 

Aerogel har ju länge varit ett uppmärksammat material inte minst av Nasa, men för dyrt för en bredare användning. Kan du kortfattat beskriva hur du fick upp ögonen för Aerogel?

Aerogeler har alltid väckt mitt och andra materialforskares intresse på grund av materialets spännande egenskaper, som låg vikt och stor porositet, vilket innebär banbrytande möjligheter.

1996 fällde Lars G Lindahl, som arbetat med luftrening och senare blev medgrundare till Svenska Aerogel AB, kommentaren att aerogel rent tekniskt borde vara ett perfekt material för att rena luft från molekylära föroreningar, som gaser från förbränning som orsakar korrosion och är allmänt skadliga för miljö och människor. Vi var eniga om de rent tekniska för-delarna, men också att kostnaden för att tillverka traditionell aerogel var för hög, bland annat beroende på dyra kemikalier och en svår och dyr produktionsprocess.

Den forskargrupp jag ledde tog utmaningen att försöka använda vanliga kemikalier och tillverka under normalt tryck och vid rumstemperatur för att framställa en aerogelstruktur.

Forsknings- och utvecklingsarbetet startade vid KTH:s forskningsinstitution i Gävle 1997.

Till vår stora glädje lyckades vi inte bara framställa en billigare variant av aerogel, utan den hade också ett antal bättre egenskaper.

Därmed lades också grunden till det som i dag är Svenska Aerogel.

På vilket sätt gör Svenska Aerogel, med sitt material kallat Quartzene, att vi kan räkna med att aerogeler börjar användas i allt fler sammanhang?

Vårt material – Quartzene®, en slags andra generationens aerogel – och processtekniken öppnar upp för helt nya marknader genom den lägre tillverkningskostnaden, men även den stora flexibiliteten i tekniken, och utökad funktionalitet.

Med Qartzene blir det intressant att använda aerogel inom områden där det tidigare inte varit ekonomiskt försvarbart.

Vår process är mycket anpassningsbar. Quartzene kan till skillnad mot traditionella aerogeler användas i sammanhang som kräver vattensugande (hydrofila) eller vattenavstötande (hydrofoba) egenskaper. Processen gör det också enkelt att vid gas- eller vätskefiltrering anpassa materialet för fångst av särskilda typer av föroreningar.

De hydrofila egenskaperna är normalt en stor fördel när Quartzene ska ingå i tillverkningsprocesser där vatten utnyttjas, till exempel vid tillverkning av vattenbaserade färger. Trenden är ju också att produkttillverkning så långt som möjligt ska styra bort från användning av miljöskadliga lösningsmedel och att allt fler processer utvecklas mot att vara vattenbaserade. Här har vi en viktig roll att spela.

Kommer Quartzene att bli ett material som gemene man får en relation till, som exempelvis plast eller kardborrband?

Jag har svårt att se det, men jag tror att vi alla kommer att få glädje av materialets fantastiska egenskaper. Alla har relationer till plaster, från knivslidor och plastpåsar till gladpack, och även kardborreband. Med Quartzene finns möjlighet att radikalt förbättra egenskaper hos exempelvis plastprodukter. Vi har visat att det går att med miljöanpassade metoder och till en attraktiv kostnad tillverka ett material med mycket låg densitet, med extremt hög porositet, som kan tillföra nya eller förbättrade egenskaper till andra material- och produktgrupper.

Så vi har möjlighet att skapa nya och förbättrade produkter och tekniker inom de tillämpningsområden som Svenska Aerogel riktar in sig på. Gemene man tar kanske sedan del av en raffinerad slutprodukt eller teknik genom devisen ”Quartzene inside it”.

Vilken har varit din personliga drivkraft i Svenska Aerogels utveckling?

Det började med en intressant frågeställning eller ett påstående om luftrening som triggade min nyfikenhet. Intresset kom att delas av representanter för bland annat svensk industri.

När vi såg att de tekniska möjligheterna som vår lösning för med sig så fanns ingen återvändo; detta är för bra för att bli en hyllvärmare! Den resan är jag mycket entusiastisk att få vara en del av.

Hur har intresset för Svenska Aerogels lösning förändrats över åren?

Intresset har ökat radikalt. Det kommersiellt snabbast växande området är färger och ytbehandlingar, inom isolering handlar det inte enbart termisk sådan utan akustisk isolering har tillkommit. Dessutom inriktar vi oss naturligtvis på luftrening där helt nya applikationer adderats, och i väx-ande grad även vätskefiltrering.

Har det gått långsammare eller snabbare än du trott?

Den grundläggande forsknings- och utvecklingsperioden från idé 1996/1997 till beslut om att kommersialisera 2010 kan kanske uppfattas som lång, men arbetet har skett utifrån de resurser som funnits tillgängliga och en sådan process kräver även mognad och förankring. Från 2010 till nu tycker jag att processen varit snabb för Svenska Aerogel och nu finns grunden för en ännu snabbare utveckling.

Hur ser du på Svenska Aerogels potential?

Jag är optimistisk. Svenska Aerogel kommer att fortsatt utveckla rollen som åtråvärd teknik- och materialleverantör till andra material- och produktproducerande industrisektorer.

Ser du någon risk för konkurrens? I så fall utveckla.

Vi ska förvänta oss konkurrens och den behöver inte alls vara negativ, eftersom den bland annat hjälper omvärlden att få upp ögonen för vilken potential till exempel aerogeler har. Vår stora fördel är Quartzene-processen, som i dag är tekniskt väl inkörd, och har fått internationell uppmärksamhet av t ex EU:s program Horizon 2020 och senast av American Chemical Society.

I dag ser jag dock ingen som totalt sett mäter sig med Quartzene.

Och vi har en mycket stark portfölj av IP-rättigheter, vilket i praktiken ger oss ett rejält försprång.

Vilken är din drömaffär för Svenska Aerogel?

Jag kan tänka mig flera drömaffärer. Av stort intresse är att få etablera en Quartzeneprocess i anslutning till en annan processindustri och som förser denna med den kvalitet av Quartzene som tydligt förbättrar slutproduktens prestanda och pris.

Christer Sjöström, en av Svenska Aeroegels grundare och professor i materialteknik

Dela

SVENSKA AEROGEL AB