Om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel  utvecklar och kommersialiserar Quartzene®, ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt tryckbarhet och filtrering.

Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. En ny processanläggning för tillverkning av Quartzene finns i Gävle sedan dec 2019 och kapaciteten har ökat betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.

Quartzene – The Next Generation Aerogel. Quartzene är ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Produktionen är unik på flera sätt. Det är den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept. Det skapar flexibilitet och anpassning efter produktionsbehov och kundkrav. Bolagets koncept möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område där Svenska Aerogel har många kunder.

Från aerogel till QUARTZENE

Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Endast 1–15 procent av volymen består av ett fast material medan resten be­står av den omgivande gasen eller av vakuum.

Med utgångspunkt från egenskaperna i aerogel, så har Svenska Aerogel utvecklat sitt material Quartzene, vilket i realiteten är en flexibel plattform av nanoporösa material med möjlighet att variera kemi, struktur och ytbehandling. Quartzene tillverkas i en våtkemisk process följt av torksteg och olika efterbehandlingar anpassade efter kundkrav. Fullt utbyggd kommer processen att vara mycket material- och energieffektiv jämfört med den klassiska aerogeltillverkningen.

Quartzene kan anpassas till ett antal olika applikationer som bygger på den extremt porösa strukturen med porer i nanostorlek, och att ytorna i materialet kan göras hydrofila (vattenabsorberande) eller hydrofoba (vattenavstötande).

 

Dela

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.