Om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® - Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt - och t o m ge helt nya egenskaper.  Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi.

Svenska Aerogel bidrar till att industrier kan utveckla nya produkter med egenskaper som formar framtiden till att vara mer hållbar.  

Svenska Aerogels koncept för tillverkning av Quartzene är unikt och adresserar hållbarhet i flera led. För att framställa Quartzene används naturliga resurser - Kisel, vatten och energi i en patenterad process. Tillverkningen är designad i moduler för att kunna sättas upp hos kund eller i kundtäta områden.

Svenska Aerogel har gått från forskning, via start-up på väg mot scale-up. Idag har bolaget en plattform som lyfter till Svenska Aerogel 2.0 där den ökade produktionskapaciteten kvalificerar bolaget till att vara en industriell partner. Fokus idag är marknadssegmenten Bygg&fastighet, Processindustri, Papper&massa samt Transport. Bolaget har format en kundanpassad organisation med utökad support, internationell expertis och utökat samarbete med distributörer. Syftet är lansering av nya produkter med Quartzene inom utvalda segment.

Fabriken finns i Gävle med goda förbindelser till flyg, båthamn och järnväg. Platsen är väl lämpad med traditionellt hög kompetens inom materialteknik och processindustri.

Från aerogel till QUARTZENE

Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Endast 1–15 procent av volymen består av ett fast material medan resten be­står av den omgivande gasen eller av vakuum.

Med utgångspunkt från egenskaperna i aerogel, så har Svenska Aerogel utvecklat sitt material Quartzene, vilket i realiteten är en flexibel plattform av nanoporösa material med möjlighet att variera kemi, struktur och ytbehandling. Quartzene tillverkas i en våtkemisk process följt av torksteg och olika efterbehandlingar anpassade efter kundkrav. Fullt utbyggd kommer processen att vara mycket material- och energieffektiv jämfört med den klassiska aerogeltillverkningen.

Quartzene kan anpassas till ett antal olika applikationer som bygger på den extremt porösa strukturen med porer i nanostorlek, och att ytorna i materialet kan göras hydrofila (vattenabsorberande) eller hydrofoba (vattenavstötande).

 

Dela

SVENSKA AEROGEL AB