Organisation

Svenska Aerogel har i dagsläget femton anställda. Bolagets huvudkontor är beläget i Gävle. Svenska Aerogel Holding AB är moderbolag i koncernen och den operativa verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Bolagets bedömning är att den nuvarande organisationen är ändamålsenlig för den fas som Bolaget för närvarande befinner sig i. Bolaget ser kontinuerligt över behovet av ytterligare kompetenser och personalresurser i takt med Bolagets utveckling.

Det område som Bolaget ser framtida behov av att förstärka framgent är främst inom försäljning och produktion i och med den planerade övergången till mer storskalig kommersiell tillverkning av Quartzene.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.