Organisation

Svenska Aerogel har i dagsläget arton anställda. Tillverkning och kontor i Gävle, ca 20 mil norr om Stockholm. Svenska Aerogel Holding AB är moderbolag i koncernen och den operativa verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Organisationen har utvecklats från forskning, via start-up till att nu vara i uppskalningsläge för större industriella order. Svenska Aerogel har de senaste åren byggt upp unik kompetens och erfarenhet av produktutveckling med Quartzene. Tillsammans med internationell formuleringsexpertis ger detta support till kunder som arbetar med utveckling av nya produkter med Quartzene.

Tekniken i fabriken och recept av Quartzene utvecklas kontinuerligt för att anpassas till specifika krav i olika applikationer. 

Svenska Aerogels medarbetare har starka värderingar som är direkt kopplade till visionen; - att vara den mest värdefulla partnern till kunder och tillhandahålla banbrytande lösningar för en hållbar värld:

Vära värdeord ger styrka till våra uppdrag:

  • Vi är ett team, vi är innovativa med tydligt syfte och vi styr vår teknologi mot framtiden.
  • Vi förstår våra kunder, deras behov och inspirerar dem till att lyckas med effektiva hållbara produkter för en bättre värld.
  • Vi värnar om den globala nyttan och tar hänsyn till hälsa, säkerhet och miljöpåverkan i varje steg.

Svenska Aerogel ser kontinuerligt över behovet av ytterligare kompetenser och personalresurser i takt med utvecklingen på marknaden.

Vill du bli en del av Svenska Aerogel? Mejla info@aerogel.se

SVENSKA AEROGEL AB