Välkommen in i Kiselåldern!

Det finns säkert flera skäl till varför just Du valt att investera i Svenska Aerogel. En sak har vi gemensamt – Du som aktieägare och vi som jobbar på Svenska Aerogel – vi bidrar till en hållbar värld.

Vår produkt Quartzene är en unik innovation och en nyckelfaktor för tillverkande industrier i världen som strävar efter att nå de globala hållbarhetsmål som utsatts av FN för år 2030. Vårt uppdrag är att hjälpa dem. Svenska Aerogel vill vara en värdefull affärspartner som tillhandahåller banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

En lösning många industrier efterfrågar är att utveckla nya material – eller förbättra egenskaperna i existerande material så att de blir smarta. Att utveckla nya material är en av mänsklighetens stora landvinningar – den avgränsar olika historiska perioder och förändrar världen omkring oss. Sten-, järn-, bronsåldern är tider som fått sina namn efter de viktigaste materialen under respektive period! Så därför vill jag säga – Välkommen in i Kiselåldern!

Vår innovation – Quartzene – består av kisel, vatten och energi. Kisel är det vanligaste fasta materialet på jorden. Tillgången är nästintill obegränsad. Genom att tillsätta Quartzene får vi material och slutprodukter som väger mindre, klarar högre temperaturer, isolerar och sparar energi- och materialförbrukning – utan något negativt avtryck på miljön.

Vi ser oändligt många användningsområden för Quartzene och för att fokusera har vi valt de segment där vi tror att Quartzene kan vara till störst nytta och nå marknaden snabbast. Vi arbetar inom segmenten:

• Termisk isolering (t ex isolerande färg och ytskikt)
• Filtrering (t ex filter som avlägsnar svårfångade och oönskade ämnen i både luft och vatten)
• Tryckbarhet ( t ex skarpare tryck på kartong, papper m)
• Life Science, vårt senaste område (t ex regenerativ medicin, kosmetika)

Morgondagens material handlar om hållbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst – mänsklighetens krav.

Idag har Svenska Aerogel lämnat startup-fasen och är en modern industri med framåtlut. Produktionen är uppbyggd i en unik moduldesign som gör det möjligt att effektivt bygga upp en produktionslina hos kund eller i kundtäta områden. Flexibelt för kunden- och flexibelt för oss då det gör det möjligt att stegvis öka produktionen:

• Minimerar transporter
• Mindre miljöpåverkan
• Snabbare och mer lönsam process

Som aktieägare har du kanske följt vår resa från forskningsbolag till att bli ett marknadsdrivet industribolag. Idag är vi glada över att ha vår första modul i drift med betydligt högre kapacitet än tidigare. Den ger oss tillträde till att förhandla med de större volymkrävande aktörerna på marknaden. Nu intensifieras vår marknadsföring och försäljning samtidigt som vi förstärker stödet till våra kunder för att de ska lyckas med utvecklingen och lanseringen av nya produkter. Expansionen och utvecklingen av produktionsanläggningen i Gävle ska fortsätta stegvis i takt med marknadsutvecklingen och i det ingår att förbereda för moduluppsättning på annan plats.

För att klara detta erbjuder vi nu befintliga aktieägare att delta i en Företrädesemission. Vi hoppas att ni vill fortsätta vara med på vår resa och att ni är stolta över att bidra till lösningar för en hållbar framtid.

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin

Dela

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.