Välkommen till Kiselåldern!

Det finns säkert flera skäl till varför just Du är intresserad av Svenska Aerogel och vår produkt Quartzene. En sak har vi gemensamt  – vi  vill bidra till en hållbar värld.

Vår produkt Quartzene är en unik innovation och en nyckelfaktor för tillverkande industrier i världen som strävar efter att nå de globala hållbarhetsmål som utsatts av FN för år 2030. Vårt uppdrag är att hjälpa dem. Svenska Aerogel vill vara en värdefull affärspartner som tillhandahåller banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

En lösning många industrier efterfrågar är att utveckla nya material – eller förbättra egenskaperna i existerande material så att de blir smarta.

Att utveckla nya material är en av mänsklighetens stora landvinningar – den avgränsar olika historiska perioder och förändrar världen omkring oss. Sten-, järn-, bronsåldern är tider som fått sina namn efter de viktigaste materialen under respektive period!  Så därför vill jag säga - 

 Välkommen till Kiselåldern!

Vår innovation – Quartzene – består av kisel, vatten och energi. Kisel är det vanligaste fasta materialet på jorden. Tillgången är nästintill obegränsad. Genom att tillsätta Quartzene får vi material och slutprodukter som väger mindre, klarar högre temperaturer, isolerar och sparar energi- och materialförbrukning – utan något negativt avtryck på miljön.

Vi ser oändligt många användningsområden för Quartzene och för att fokusera har vi valt de segment där vi tror att Quartzene kan vara till störst nytta och nå marknaden snabbast. Vi arbetar inom segmenten:

• Transport
• Processindustri
• Papper & massa
• Bygg & fastighet

Morgondagens material handlar om hållbarhet. Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst – mänsklighetens krav.

Idag har Svenska Aerogel lämnat startup-fasen och är en modern industri med framåtlut. Produktionen är uppbyggd i en unik moduldesign som gör det möjligt att effektivt bygga upp en produktionslina hos kund eller i kundtäta områden. Flexibelt för kunden- och flexibelt för oss då det gör det möjligt att stegvis öka produktionen. Moduler är en framgångsfaktor:

• Minimerar transporter
• Mindre miljöpåverkan
• Snabbare och mer lönsam process

Nu intensifieras vår marknadsföring och försäljning samtidigt som vi förstärker stödet till våra kunder för att de ska lyckas med utvecklingen och lanseringen av nya produkter. Expansionen och utvecklingen av produktionsanläggningen i Gävle ska fortsätta stegvis i takt med marknadsutvecklingen och i det ingår att förbereda för moduluppsättning på annan plats.

/Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin

Dela

SVENSKA AEROGEL AB