Vision & mission

- Vår vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Våra värderingar ger kraft i våra uppdrag

Laganda           Vi är ett team, vi är innovativa med tydligt syfte och vi styr vår teknologi                                                 mot framtiden.

Kundvärde      Vi förstår våra kunder, deras behov och inspirerar dem till att lyckas leverera                                         effektiva hållbara produkter för ett bättre värld.

Hållbarhet      Vi värnar om den globala nyttan och tar hänsyn till hälsa, säkerhet och                                                   miljöpåverkan i varje steg.

SVENSKA AEROGEL AB