Om personuppgifter

Vi på Svenska Aerogel Holding AB uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att Du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Svenska Aerogel Holding AB lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från Dig. Svenska Aerogel Holding AB är mån om att skydda Din integritet när Du besöker denna och andra av Svenska Aerogel Holding AB webbsidor på internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när Du besöker hemsidorna och utnyttjar Svenska Aerogel Holding ABs tjänster, samt vilka rättigheter Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Om inte annat specifikt anges när Du lämnar uppgifter är det Svenska Aerogel Holding AB, organisationsnummer 559026-8032, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Svenska Aerogel Holding AB. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t. ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Svenska Aerogel Holding AB använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Svenska Aerogel Holding ABs samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Om du blir prenumerant på pressmeddelanden

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv, såsom ditt namn och mailadress. Din information kommer att användas i syfte administrera pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Svenska Aerogel Holding AB har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Svenska Aerogel Holding AB på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Svenska Aerogel Holding AB har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Svenska Aerogel Holding AB. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Svenska Aerogel Holding AB kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Svenska Aerogel Holding AB. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter.

Du kan framställa dina önskemål via e-post till info@aerogel.se eller via brev till:

Personuppgiftsombudet
Svenska Aerogel Holding AB
Strömmavägen 2
803 09 Gävle
Sverige

Information om cookies

Du kan läsa mer här om hur Svenska Aerogel Holding AB AB behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).

Dela

    SVENSKA AEROGEL AB