Quartzene - Next Generation Aerogel

Quartzene är ett extremt lätt, poröst vitt pulver som används som insatsmaterial för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Quartzene blandas t ex i  färg, puts, byggpaneler, textil och papper. Syftet är att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa i en och samma lösning.

Innovation för nästa generation

Quartzene har utvecklats av Svenska Aerogel för att ha de unika egenskaper som kännetecknar en aerogel - men utan de miljömässigt belastande processteg som traditionell aerogeltillverkning medför.  Aerogel är eftertraktat som ”världens bästa isolerande fasta material” men användningen har hittills begränsats av såväl pris som tillgänglighet. Svenska Aerogel ändrar spelplanen med Quartzene -Next Generation Aerogel.

Quartzene har med sig alla egenskaper från klassisk aerogel och även några som är unika.

Tack vare den unika tillverkningsmetoden, valet av råvaror och en attraktiv balans mellan pris och prestanda kan Svenska Aerogel erbjuda Quartzene till helt nya användningsområden.

Quartzene - en grön kostnadseffektiv produkt och process

Utmaningen för den traditionella aerogelindustrin är användningen av dyra råvaror och energikrävande tillverkning som gör produkten för dyr för volymtillverkning på stora marknader

Svenska Aerogels lösning med Quartzene är en kombination av en kostnadseffektiv patenterad tillverkning och nyttjande av basråvaror.

Quartzene används som insatsmaterial och blandas in i olika typer av grundmaterial, till exempel polymerer, textilier och cement, där Quartzenes inneboende egenskaper tillför den önskade effekten till en färdig produkt eller en komponent. Effekter som uppnås är till exempel termisk och akustisk isolering, brandhärdighet och sänkt densitet.

Quartzene har även utmärkta absorptionsegenskaper som nyttjas för att förbättra digitalt tryck. Genom ytbehandling med utvalda polymerer kan materialet också användas som filtermedia för upptag av t.ex. formaldehyd, etylen och andra ämnen.

För att framställa Quartzene används Kisel, vatten och energi.

En kiselatom omgiven av syreatomer formar en tetrahed och är också symbolen i Svenska Aerogels logga.

Quartzenes egenskaper - en överblick

  • Amorft (=icke kristallint), är säkert och tryggt att använda
  • Extremt lätt, har en bulkdensitet på runt 0,1 kg/dm3
  • Mycket hög porositet, fast material ca 5%, resten är luft
  • Meso-poröst, dvs huvuddelen av porstorleken är i området 2-50 nm
  • Mycket låg termisk konduktivitet, Lambda 25-31 mW/m,K*
  • Hög termisk resistens. Hydrofil kvalité klarar 900°C utan att förändra egenskaper
  • Brinner inte
  • Stor intern yta, upp till 700 m2/g

*Mätt med Transient plane heat source (ISO 22007-2:2008(E))

Kemisk sammansättning

 Quartzene framställs för närvarande i två olika kemiska varianter, ren kiseldioxid samt kalcium magnesium silikat. Quartzene finns i såväl hydrofil (vattenupptagande) som hydrofob (vattenfrånstötande) kvalité. Materialen har något olika egenskaper vilket avgör vilken produkt som rekommenderas för respektive användningsområde.

 SammansättningQuartzene Karaktär Exempel på användningsområden 
KiseldioxidZ1H1, Z2H1TPHydrofob 

Termisk- och akustisk isolering, bulk 

Kalcium magnesium silikat

CMS Hydrofil Förbättrad tryckbarhet, filtermedia 

SVENSKA AEROGEL AB