Nyttan med Quartzene

Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene ger effekt i en slutprodukt som t ex isolering mot värme, kyla, ljud och brand; bidrar till minskad vikt och ersätter plast. Många gånger får kunden flera av dessa egenskaper i en och samma lösning med Quartzene.

Quartzene är extremt poröst och har utmärkta isolerande egenskaper. Det är dessutom miljövänligt, kan inte brinna och tål mycket höga temperaturer utan att förändras. Därmed kan Quartzene förbättra egenskaperna hos de flesta material och produkter inom isolering.

Quartzene är ett mångsidigt material som kan tillföra eller förstärka ett antal egenskaper på samma gång i en produkt. Det som förenar de flesta egenskaperna är kopplingen till de hållbarhetsutmaningar som världen står inför inom energihushållning, elektrifiering av transporter, säkerhet och miljö. Produkter med Quartzene isolerar mot värme, kyla och ljud, de kan öka säkerheten genom brandhämmande egenskaper och minska risken för brännskador från heta ytor. Quartzene har utmärkta absorptionsegenskaper som kan nyttjas för förbättrad tryckbarhet, och för att ta upp eller begränsa spridning av specifika vätskor och gaser.

Svenska Aerogel fokuserar på fyra segment där Quartzene efterfrågas på grund av sin effektivitet och mångsidighet: Transport, Process, Papper & massa samt Bygg & fastighet. Länk till Marknadssegment

Termiskt och akustiskt isolerande produkter som dessutom har låg vikt och är brandhämmande är bra exempel på produkter för transportindustrin. Elektrifieringen av våra transporter kräver effektiva batterier som måste isoleras. Quartzene kan med fördel integreras i kända material för att skapa lösningar på flera av dessa utmaningar.

Processindustrin arbetar kontinuerligt med energi- och kapacitetsförbättringar och flera ytbehandlingssystem baserade på Quartzene håller på att lanseras för att nyttjas som isolering.

För att minska klimatavtrycket i Europa har EU genom lagstiftning infört hårda krav på existerande byggnadsbestånd, ofta från en tid då energiprestanda inte var första prioritet. Dessa kommer att behöva renoveras med effektiva lösningar som inte tar för stor plats. Nybyggnation av trä är en stark trend inom hållbart byggande, då tillverkning av cement har en mycket stor klimatpåverkan. Quartzene fungerar som ett effektivt och miljömässigt bra tillsatsmedel för ett fullgott brandskydd.

SVENSKA AEROGEL AB