Projekt

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika forskning- och utvecklingsprojekt. Det sker antingen i externfinansierade konsortieprojekt där marknadspartners ingår eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna som kunderna är villiga att betala för.

Svenska Aerogel har eget laboratorium i Gävle och har även flera etablerade externa samarbeten med universitet och institut över hela världen.

2010 utsågs Svenska Aerogel till Nordic Cleantech Company of the Year och 2011 fanns bolaget med som en av finalisterna i Nordic Cleantech Open. Svenska Aerogel är även uppmärksammat av WWF som Climate Solver i en rapport över innovativa företag med potential att minska växthusgasen på global nivå.  

2016 beviljades Svenska Aerogel medel från EU kommissionen i det prestigefulla programmet SME Instrument fas 2 med syfte att verifiera tillämpningen av Quartzene® tillsammans med utvalda nyckel kunder från olika marknadsområden.

SVENSKA AEROGEL AB