Termisk isolering

Quartzene sparar energi, material och ökar komfort genom sin avgörande egenskap att isolera mot värme och kyla.

Quartzene är extremt poröst där ca 5 procent av den färdiga volymen består av fast material, resten är luft. Quartzene har en enormt hög porositet där porstorleken är så liten att luftmolekylerna knappt kan röra sig. Detta medför i sin tur en kraftig reduktion av överföring av såväl värme, kyla som ljud.    

Det är dessutom miljövänligt, kan inte brinna och tål höga temperaturer utan att förändras. Förutsättningarna för att dra nytta av Quartzenes egenskaper är att binda in det i en materialmatris, där det förstärker befintlig isoleringsfunktion.

Exempel på slutprodukter är termiskt isolerande färg, puts och paneler, SafeTouch-lösningar och isolerande textilprodukter.

Termisk isolering i färg- och ytskiktsprodukter med Quartzene är de applikationer som nått marknaden först. Andra befinner sig i en utvecklingsfas där några närmar sig kommersialisering och andra behöver mer stöd. Isolerande färg- och ytskikt med Quartzene används i dag inom de 4 segment som Svenska Aerogel fokuserar på.

SVENSKA AEROGEL AB