Vd kommenterar tredje kvartalet 2019

Vd Tor Einar Norbakk berättar om den nya produktionslinan och marknadsläget

Quartzene – vad är det?

Christer Sjöström, en av grundarna till Svenska Aerogel, berättar om bästa egenskaperna hos materialet aerogel och förklarar deras egna patenterade material Quartzene – The Next Generation Aerogel.

NASDAQ: AERO

Delårsrapport juli – september 2019

Delårsrapport juli – september 2019 publicerades den 28 november 2019.

Våra affärsområden

Quartzene är på god väg att kommersialiseras. Intresset är stort och några slutprodukter finns redan på marknaden, andra är på god väg. Nu ökas kapaciteten för att möta de förväntade kraven på större volymer. Svenska Aerogels kunder är industrier med ambition att utveckla förbättrade produkter med innovativ nanoteknik. Quartzene tillför avgörande egenskaper i slutprodukten; bättre prestanda, mindre materialförbrukning och inte minst energibesparing.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Professor emeritus Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling i 20 år. Nu när bolaget går in i en mer kommersiell fas har han fortfarande en plats i styrelsen som ledamot och fortsätter även driva en del forskningsprojekt.

Vd har ordet – Vi har bara skrapat på ytan

”Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.”

Prenumerera