• Quartzene® in paints
  fireproofs and replaces
  harmful substances

 • Quartzene® in insulation
  replaces toxic materials
  and achieves greater
  fire safety

 • Quartzene® in packaging
  filters out ethylene,
  keeping fruit and veg
  fresh for longer

 • Quartzene® filters
  clean water and air
  more efficiently

 • Quartzene®
  The Next Generation Aerogel

Berättelsen om Svenska Aerogel

Lyssna på vd Anders Lundström berätta om den fascinerande historien om bolaget och hur Svenska Aerogels version av aerogel – Quartzene – kommer att förändra branschen för detta supermaterial.

Quartzene – vad är det?

Christer Sjöström, en av grundarna till Svenska Aerogel, berättar om bästa egenskaperna hos materialet aerogel och förklarar deras egna patenterade material Quartzene – The Next Generation Aerogel.

NASDAQ: AERO

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – september 2018 publicerades den 22 november 2018.

Våra affärsområden

Svenska Aerogel befinner sig i ett mycket intressant läge. De imponerande egenskaper som aerogeler besitter har länge varit hyllade och oomtvistade – men det har varit för dyrt att använda detta material om man inte som exempelvis amerikanska rymdmyndigheten NASA i stort sett är okänsliga för priset. Det har gjort att en bredare allmänhet haft en mycket begränsad kunskap om materialet och dess egenskaper.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Styrelseordförande professor Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling. Han har fortfarande en central och drivande position i bolaget nu när bolaget går in i en allt mer kommersiell fas.

VD har ordet – Större intresse från kunder än vi vågat hoppas på

Pusselbitarna har det senaste året snabbt fallit på plats för Svenska Aerogel och det tack vare vår lösning Quartzene. Quartzene är en kraftigt förbättrad och betydligt kostnadseffektivare version av det så kallade supermaterialet aerogel. I takt med att omvärlden fått upp ögonen för oss och vad vi lyckats med har intresset från kunder och partners blivit större än vad vi vågat hoppas på.

Prenumerera