De bästa förutsättningarna för att lyckas 2020

Vd Tor Einar Norbakk summerar 2019 och blickar framåt.

Quartzene – vad är det?

Christer Sjöström, en av grundarna till Svenska Aerogel, berättar om bästa egenskaperna hos materialet aerogel och förklarar deras egna patenterade material Quartzene – The Next Generation Aerogel.

NASDAQ: AERO

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019 publicerades den 9 mars 2020.

Våra affärsområden

Quartzene är på god väg att kommersialiseras. Intresset är stort och några slutprodukter finns redan på marknaden, andra är på god väg. Nu ökas kapaciteten för att möta de förväntade kraven på större volymer. Svenska Aerogels kunder är industrier med ambition att utveckla förbättrade produkter med innovativ nanoteknik. Quartzene tillför avgörande egenskaper i slutprodukten; bättre prestanda, mindre materialförbrukning och inte minst energibesparing.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Professor emeritus Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling i 20 år. Nu när bolaget går in i en mer kommersiell fas har han fortfarande en plats i styrelsen som ledamot och fortsätter även driva en del forskningsprojekt.

2020-talet är här och vi ligger rätt i tiden

”Ny teknik och nya material präglar varje tidsålder och det senaste decenniet har vi sett bland annat elbilsboomen och självkörande bilar. 5G är på ingång och vi ser kopplingar mellan robotar och AI som skapar nya visioner. Materialinnovationer skapar paradigmer – och här ligger värdet i Quartzene.  Svenska Aerogel är med och skapar morgondagens material.”

Prenumerera