Vd Tor Einar Norbakk: -Välkommen till kiselåldern!

Quartzene är kiselbaserat och kan skräddarsys in i olika applikationer för att bland annat spara energi. Hållbara lösningar för tillverkande industrier.

Quartzene – vad är det?

Christer Sjöström, en av grundarna till Svenska Aerogel, berättar om bästa egenskaperna hos materialet aerogel och förklarar deras egna patenterade material Quartzene – The Next Generation Aerogel.

NASDAQ: AERO

Delårsrapport juli – september 2019

Delårsrapport juli – september 2019 publicerades den 28 november 2019.

Våra affärsområden

Quartzene är på god väg att kommersialiseras. Intresset är stort och några slutprodukter finns redan på marknaden, andra är på god väg. Nu ökas kapaciteten för att möta de förväntade kraven på större volymer. Svenska Aerogels kunder är industrier med ambition att utveckla förbättrade produkter med innovativ nanoteknik. Quartzene tillför avgörande egenskaper i slutprodukten; bättre prestanda, mindre materialförbrukning och inte minst energibesparing.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Professor emeritus Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling i 20 år. Nu när bolaget går in i en mer kommersiell fas har han fortfarande en plats i styrelsen som ledamot och fortsätter även driva en del forskningsprojekt.

Vd ordet till Svenska Aerogels aktieägare

”Resan från forskningsbolag till att bli ett marknadsdrivet industribolag har följts av många investerare. 28 jan 11 feb 2020 pågår en Företrädesemission där alla aktieägare är inbjudna. Tor Einar Norbakk skrev ett brev till dem alla för att berätta mer.”

Prenumerera