• Quartzene® in paints
  fireproofs and replaces
  harmful substances

 • Quartzene® in insulation
  replaces toxic materials
  and achieves greater
  fire safety

 • Quartzene® in packaging
  filters out ethylene,
  keeping fruit and veg
  fresh for longer

 • Quartzene® filters
  clean water and air
  more efficiently

 • Quartzene®
  The Next Generation Aerogel

Vd kommenterar tredje kvartalet 2019

Vd Tor Einar Norbakk berättar om den nya produktionslinan och marknadsläget

Quartzene – vad är det?

Christer Sjöström, en av grundarna till Svenska Aerogel, berättar om bästa egenskaperna hos materialet aerogel och förklarar deras egna patenterade material Quartzene – The Next Generation Aerogel.

NASDAQ: AERO

Delårsrapport juli – september 2019

Delårsrapport juli – september 2019 publicerades den 28 november 2019.

Våra affärsområden

Quartzene är på god väg att kommersialiseras. Intresset är stort och några slutprodukter finns redan på marknaden, andra är på god väg. Nu ökas kapaciteten för att möta de förväntade kraven på större volymer. Svenska Aerogels kunder är industrier med ambition att utveckla förbättrade produkter med innovativ nanoteknik. Quartzene tillför avgörande egenskaper i slutprodukten; bättre prestanda, mindre materialförbrukning och inte minst energibesparing.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Styrelseordförande professor Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling. Han har fortfarande en central och drivande position i bolaget nu när bolaget går in i en allt mer kommersiell fas.

Vd har ordet – Vi har bara skrapat på ytan

”Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.”

Prenumerera