Svenska Aerogels strategi bygger på att i nära samarbete med industriella samarbetspartners utveckla nya applikationer där Quartzenes mångsidiga egenskaper och låga produktionskostnad möjliggör industriell produktion. Bolaget har två projekt med kontrakterade industriella partners. Dessa är:

SME – Quartzene: Syftet är att fyra ledande materialtillverkare inom termisk (värme/kyla) isolering skall kunna producera högvolymtillämpningar med förbättrad termisk förmåga. Projektet är finansierat av EU Horizon 2020.

Aerofilter: ”Förbättrad inomhusmiljö samt förlängd hållbarhet för livsmedel i kylskåp” finansierat genom Eurostar av Vinnova och Tubitak. I projektet deltar fyra företag och organisationer. Quartzene används som filtermaterial för att rena inomhusluften samt förlänga livsmedels hållbarhet i kylskåp. Samarbetet är reglerat genom ett konsortieavtal.

Båda projekten bidrar till att Quartzene används i kommersiella tillämpningar som senare beräknas ge intäkter när produkterna marknadsintroduceras. Genom att deltaga i dessa projekt ser Svenska Aerogel möjligheter att bevisa Quartzenes egenskaper och övergå till kommersiell produktion.