Största aktieägare per den 28 juni 2019. Källa: Euroclear Sweden AB.

Aktieägare Antal %
Nordnet Pensionsförsäkring 2 611 176 5,85%
Mikael Hägg 2 000 100 4,48%
Avanza Pension 1 931 575 4,33%
Christer Sjöström 1 514 863 3,39%
UBS Switzerland AG 1 425 117 3,19%
Patrik Nordenhed 1 300 000 2,91%
Banque Internationale  A Lux 958 040 2,15%
Lars Eje Näslund 942 976 2,11%
Peter Norberg 825 000 1,85%
Prof Ch Sjöström Consultancy AB 643 242 1,44%
Övrigt 30 505 922 68,31%
Totalt 44 658 008 100,00%