Största aktieägare per den 30 september 2017. Källa: Euroclear Sweden AB.

Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital
Christer Sjöström 1 229 163 9,46%
Peter Norberg 968 872 7,45%
ALMI 920 428 7,08%
Lars Eje Näslund 761 041 5,85%
Cibet AB 513 171 3,95%
Stiftelsen För Främjande Av 331 559 2,55%
Nordnet Pensionsförsäkring 277 079 2,13%
Stockholm Innovation And Growth 275 085 2,12%
Anders Jakobsson Sweden AB 250 292 1,93%
Lars Murman 250 000 1,92%
5 776 690 44,40%
Övriga 7 223 310 55,60%
Summa 13 000 000 100,00%