Största aktieägare per den 17 januari 2018. Källa: Euroclear Sweden AB.

Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest 300 000 1,12%
Almi Invest MS 524 805 1,96%
BanqIntLux 1 373 134 5,12%
Cibet 613 171 2,29%
Avanza 1 210 749 4,52%
Mikael Hägg 700 100 2,61%
JPMorganLux 828 089 3,09%
Peter Norberg 911 250 3,40%
Nordenhed Karl 1 500 320 5,60%
Nordnet 1 947 751 7,27%
Lars Eje Näslund 935 439 3,49%
Pershing Jersey 378 878 1,41%
Christer Sjöström 1 229 163 4,59%
Stiftelsen Sandbacka 416 999 1,56%
STING 275 085 1,03%
Övriga 13 649 872 50,94%
   
Summa 26 794 805 100%