Största aktieägare per den 30 september 2019. Källa: Euroclear Sweden AB.

Aktieägare Antal %
Mikael Hägg 2 000 100 5,28%
Avanza Pension 1 960 967 5,18%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 779 121 4,70%
Christer Sjöström 1 514 863 4,00%
Patrik Nordenhed 988 540 2,61%
Lars Eje Näslund 946 856 2,50%
Peter Norberg 800 000 2,11%
Prof Ch Sjöström Consultancy AB 643 242 1,70%
Åke Wennberg 582 103 1,54%
Göran Back 551 866 1,46%
Övrigt  32 890 350 68,92%
Totalt 44 658 008 100,00%