Största aktieägare per den 7 juli 2018. Källa: Euroclear Sweden AB.

Aktieägare Antal %
Nordnet 2 025 942 7,56%
Nordenhed Karl 1 667 230 6,22%
Christer Sjöström 1 414 863 5,28%
BanqIntLux 1 256 634 4,69%
Lars Eje Näslund 935 439 3,49%
Avanza 934 238 3,49%
Mikael Hägg 899 900 3,36%
JPMorganLux 828 089 3,09%
Peter Norberg 800 000 2,99%
Cibet 613 171 2,29%
Almi Invest MS 524 805 1,96%
Nordea 451 184 1,68%
Stiftelsen Sandbacka 416 999 1,56%
PershingJersey 381 128 1,42%
STING 275 085 1,03%
Almi Invest 200 000 0,75%
Övriga 13 970 098 52,14%
Totalt 26 794 805 100,00%