Största aktieägare per den 31 december 2018. Källa: Euroclear Sweden AB.

Aktieägare Antal %
Karl Erik Patrik Nordenhed 1 425 658 5,32%
Christer Sjöström 1 414 863 5,28%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 059 507 3,95%
Mikael Hägg 1 057 090 3,95%
Avanza Pension 1 046 495 3,91%
Lars Eje Näslund 939 234 3,51%
Peter Norberg 800 000 2,99%
ALMI 627 305 2,34%
Anders Lundström 364 484 1,36%
Marcus Rösth 331 344 1,24%
Övrigt 17 728 825 66,17%
Totalt 26 794 805 100,00%