Bolag vars aktier handlas på First North ska ha en Certified Adviser som övervakar om Bolaget lever upp till First Norths regelverk. För att garantera efterlevnaden av det regelverk som omgärdar handeln på First North granskar Nasdaqs eget övervakningsorgan ”Surveillance” både de bolag som verkar på handelsplattformen och deras Certified Advisers.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB och de ansvarar i denna egenskap för att Bolaget lever upp till First Norths regelverk. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget.