Det affärsområdet som kommit längst när det gäller kommersialisering är Färg och Ytskikt. Här är försäljningen igång och ett flertal kunder har börjat marknadsföra färg- och ytskiktsprodukter. Fokus ligger framför allt på termiskt isolerande ytskikt, vilket till exempel innebär att färg där Quartzene blandats i hindrar en yta från att bli varm.

Quartzene reducerar kraftigt ledning av värme. Det betyder att ytor där aerogel ingår både kan spara energi och begränsa värmeförluster. Energibesparing och sänkta kostnader är drivkraften inom segmentet isolerande ytskikt.

Traditionell isolering görs med hjälp av exempelvis stenull, glasull, cellulosa, polyuretan- och polystyrenskum. Denna form av isolering är mer utrymmeskrävande än isolerande ytskikt där aerogel blandats in. Ett tunnare material i kombination med den goda isolerförmågan är nydanande och därför eftertraktad i många sammanhang.

Isolerande ytskikt används i dag inom tillverkningsindustri, byggnad och konstruktion, fordon, flyg och marin. Att belägga isolerande ytskikt på applikationer inom dessa områden ger stora energibesparingar, lägre kostnader för upp-värmning, säkrare arbetsmiljö och sparar utrymme.

När det gäller detta affärsområde märker vi ett stort intresse och bedömer att vår lösning förhållandevis snabbt kan nå ut till slutmarknaden. Vi har i dag nära samarbeten med flera partners och det finns redan partners som är i begrepp att lansera produkter där Quartzene spelar en central roll. De befinner sig i olika stadier, men genomgående är att deras entusiasm är mycket stor för vårt material. I takt med att de rullar ut sina lösningar och produkter till sina kunder byggs basen för Svenska Aerogels tillväxt.

Den globala marknaden beräknades 2015 till 348 kton i form av färdiga slutprodukter. Den årliga genomsnittliga tillväxttakten (CAGR) beräknas till 5,8% och når 485 kton 2021. Snabbast är tillväxten i Asien med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 7,7%, med en marknadsandel på 40,0%. Nordamerika står för den näst största andelen av marknaden med cirka 24% och beräknas årligen växa med cirka 4,9% till 2021. Europa, inklusive Ryssland är tredje störst, cirka 21,8% och beräknas växa med 3,5% per år till 2021. Värdet på marknaden beräknas i dag till 45 miljarder SEK och beräknas växa till 70 miljarder SEK 2021. Här bör man hålla i åtanke att dessa bedömningar är gjorda utifrån hur marknaden för aerogeler förväntas utvecklas med nuvarande produktionskostnader och användningsområden.

För att uppnå isolerande effekt i de termiskt isolerande ytskikten används olika material som kisel, lera, plastskum och annat. De bästa resultaten uppnås med aerogeler och olika glaskulor och de har också en stor marknadsandel. 2021 bedöms aerogeler inom termiskt isolerande ytskikt användas för 1,7 miljarder SEK och glaskulor för 1,6 miljarder SEK. Då Svenska Aerogel halverar priset mot aerogeler och har dubbelt så god isolerade effekt till något högre pris än glaskulorna så har vi ett konkurrenskraftigt erbjudande vilket gör att priserna kommer gå ner på termiskt isolerande ytskikt och försäljningsvolymerna ökar. Något som förväntas öka efterfrågan kraftigt och samtidigt bredda användningen för detta så kallade supermaterial. Sammantaget tror vi oss kunna omsätta ca en miljard kronor inom detta segment.

Ytterligare ett användningsområde för Quartzene växte till sig under andra kvartalet 2017. Det handlar om tryckbarhet på papper. Vi har tillsammans med det svenska forskningsinstitutet Rise (en sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT) och tre större pappers- och massaföretag drivit projektet. Genom att lägga in Quartzene i bestrykningssmeten som sedan papperet bestryks med uppnås ett skarpare tryck samt att torktiden för bläcket minskar vilket ger en bättre produktivitet för tryckaren.