Inom affärsområdet för filtrering av gaser och vätskor pågår förberedelser för en bredare marknadsintroduktion. Ett exempel på hur aerogel kan användas är att binda etylengas. En gas som gör att frukt och grönt mognar snabbare och helt enkelt ruttnar, något som kostar livsmedelsbranschen stora summor. För att bromsa förruttnelseprocessen är det dessutom vanligt att frukt och grönt besprutas, något som är skadligt både för miljö och hälsa.

Svenska Aerogel samarbetar här tillsammans med den stora turkiska vitvaruproducenten Arcelik. Här pågår utveckling av vitvaror där Quartzene används för att filtrera bort etylen från luften i deras kylskåp. Detta gör att hållbarheten på frukt och grönt kommer att förlängas rejält. Detta är också applicerbart på större kylanläggningar, i exempelvis livsmedelsbutiker. Diskussioner pågår också med äppelproducenter om att tillföra Quartzene i förpackningar för att förlänga livslängden på äpplen.

Ett annat användningsområde skapas av att Quartzene inte är brännbart till skillnad från filtermedier baserade på aktivt kol. Genom den flexibilitet som processen erbjuder, så kan filtermedier av Quartzene skräddarsys för att omhänderta olika typer av gasformiga luftföroreningar, till exempel svavelföroreningar, kväveoxider, formaldehyd med mera. Tillsammans med Svenska Miljöinstitutet (IVL) så tas nu fram filtreringslösningar för lättflyktiga gaser, speciellt formaldehyd samt etylen.